Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studentkårer vid Malmö universitet

I Malmö finns ett sprudlande studentliv i stan. Oavsett om du vill dricka öl med dina vänner eller spela badminton så kan det ske i studentkårernas regi. Kåren står på din sida som student och har regelbundna möten med universitetets ledning. Kåren anordnar också aktiviteter som filmvisningar, komedikvällar i studentpuben, sittningar och den stora introduktionen för Malmö universitets studenter - Insparken.

Det finns tre kårer vid Malmö universitet

Studentkåren Malmö

Studentkåren Malmö är den största kåren på Malmö universitet. Hit hör du som studerar på någon av fakulteterna Lärande och samhälle, Teknik och samhälle, Hälsa och samhälle eller Kultur och samhälle. På Studentkåren Malmö arbetar ett studentombud för varje fakultet som hjälper dig som student om du får problem. Kåren håller till i Kårhuset på Bassängkajen 8 och anordnar regelbundet aktiviteter så som sopplunch, musikpicknick och studentfrukost.

Odontologiska studentkåren

Studenterna på Odontologiska fakulteten (OD) hör till denna kår, som är den äldsta av de tre kårerna.

Doktorandkåren

Doktorandkåren samlar Malmö universitets doktorander. Kåren arbetar med frågor som gäller doktorandernas speciella villkor som studerande på forskarnivå och som anställda på universitetet.

Föreningar hos kårerna

På Studentkåren Malmö och Odontologiska studentkåren finns det föreningar för olika intressen och aktiviteter.

Studentkåren Malmös föreningar

Alhambra (muslimsk förening)
ESN (tar hand om internationella studenter)
FAMUS (Feminist Association Malmö University Students)
Fenix Miljöförening (studentkårens miljöförening)
Festmesteriet (anordnar fester och studiesociala arrangemang)
Glee Club (sång- och dansförening)
IF Academ (idrottsförening)
LGBTQ Students Malmö (aktör inom HBTQ+-frågor)
Malmö studentkör
MAUS/Spelgillet (Brädspelsförening)
Mu Radio Radio (Radiostation)
SUM (Kårens studentmagasin)
Social Salong (för socionomstudenter)
UF (Utrikespolitiska föreningen)

Odontologiska studentkårens föreningar

Apollonia (skoltidning)
BK Käftis (fotbollslag, dam och herr)
Diastämma (kör)
Grillgruppen
Idrottsutskottet
Internationella utskottet
Kofferdamerna (dansgrupp)
Kulturutskottet
Näringslivsutskottet
Pulpahornen (orkester)
Sexmästeriet (anordnar fester och andra evenemang)

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist