Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bli SI-ledare

studenter_ls_2

Gillar du att utveckla andra samtidigt som du själv får träna på dina ledaregenskaper kan uppdraget som SI-ledare vara något för dig.

Mentor åt gymnasieelever

Att jobba som SI-ledare innebär att du hjälper gymnasieelever att lyckas med svåra kurser genom att jobba med lärandeaktiviteter en timme per vecka i samarbete med deras lärare. Mötena fokuserar kring studieteknik, begreppslekar, samtal om universitetsstudier. Du blir en mentor för gruppen och ett stöd till deras lärare och får betalt. Du kommer att vara timanställd och får utbildning för uppdraget samt handledning på universitet under terminens gång.

– Som SI-ledare har jag lärt mig att våga, vara kreativ samt att hitta olika sätt att förmedla ett gemensamt budskap till olika typer av människor, säger Zahra Al-Mozawi som studerar till ingenjör vid Malmö universitet och är SI-ledare på Cybergymnasiet i Malmö.

SI står för Supplemental Instruction / Samverkansinlärning

Malmö universitet samarbetar med bland annat Region Skåne, Lunds Tekniska Högskola och Teknikcollege Skåne för att sprida SI och använda metoden med syftet att öka intresset för högre utbildning och på sikt bidra till att säkra kompetensen inom yrkesområden med prognostiserad brist på arbetskraft.

Supplemental Instruction” (SI) utvecklades 1973 vid University of Missouri i Kansas City för att öka studentgenomströmningen i ”svåra” kurser. SI som koncept har därefter fått stort genomslag och funnit en hemvist vid mer än 1500 högskolor och universitet i ett trettiotal länder.

Vill du veta mer kontakta Annette Zeidler, SI-koordinator SI-regional@mah.se  

Anmäl dig här

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist