Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bli mentor till en nyanländ person med flyktingbakgrund - internationell universitetsvän

Samtal med mentor till nyanländ

Vill du bli mentor till en person som nyligen kommit till Sverige? Det ger dig en internationell erfarenhet, nya vänskaper och kunskap om en annan person och dess kultur.

Mer om uppdraget

Du matchas ihop med en person som nyligen kommit till Sverige. Din uppgift blir att berätta om hur det fungerar med universitetsstudier och dela med dig av hur det är att leva som student.

Uppdraget är ideellt och du engagerar dig så mycket som du önskar. 

Du kommer att få genomgå en introduktionskurs där fokus ligger på ledarskap, kommunikationsfärdigheter och interkulturell kompetens som är vanligt förekommande i mentorverksamhet.

Du som är mentor kommer tillsammans med din adept att bjudas in till fyra tillfällen som är schemalagda var tredje vecka under höstterminen, med start under oktober månad. Mellan träffarna är tanken att ge mentorsparen möjlighet att tillämpa sina nya kunskaper och färdigheter.

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist