Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vanliga frågor till studievägledningen

Studenter fikar

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna studievägledningen får från besökare. Du kan klicka på rubrikerna nedan för att snabbt komma till den fråga som du söker svar på.

Hur vet jag om jag är behörig?
Har jag någon chans att bli antagen till utbildning om jag inte uppfyller behörighetskraven?
Spelar det någon roll hur jag rangordnar mina utbildningsval?
Jag står som reserv till en utbildning. Hur vet jag om jag kommer in?
Jag missade sista anmälningsdagen. Hur funkar det med sen anmälan? 
Hur många poäng kan jag läsa samtidigt?
Hur gör jag för att få ett kursbevis/kursintyg?
Vad menas med generell examen respektive yrkesexamen?
Kan man sätta ihop kurser till en examen?
Jag har börjat mina studier vid ett annat lärosäte. Kan jag byta till Malmö universitet?
Jag studerar vid ett annat lärosäte. Kan jag göra min tentamen hos er?

Hur vet jag om jag är behörig?

För att bli antagen till universitetsstudier krävs grundläggande behörighet. Vissa utbildningar har dessutom krav på särskild behörighet. Grundläggande behörighet kan du få genom fullständigt betyg från gymnasieskola, komvux eller folkhögskola. Om du saknar grundläggande behörighet finns det möjlighet att komplettera dina betyg på komvux eller folkhögskola. Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för mer information om att läsa in kurser för behörighet.

Mer om behörighet

Har jag någon chans att bli antagen till utbildning om jag inte uppfyller behörighetskraven?

Om du inte uppfyller de grundläggande eller de särskilda behörighetskraven genom tidigare utbildning men ändå tycker dig ha inhämtat de kunskaper och den kompetens som krävs för universitetsstudier, kan du ansöka om bedömning av reell kompetens.

Behörig genom reell kompetens

Spelar det någon roll hur jag rangordnar mina utbildningsval?

När du anmäler dig till flera utbildningar på antagning.se, behöver du rangordna vilka utbildningar du prioriterar högst och som du helst vill bli antagen till. Den utbildning som står överst, är ditt förstahandsval, den näst översta ditt andrahandsval etc. När du blir antagen till en högre prioriterad utbildning stryks den lägre prioriterade utbildningen. Du kan bli antagen till max 45 högskolepoäng på en termin.

Jag står som reserv till en utbildning. Hur vet jag om jag kommer in?

Om du blir antagen som reserv till en utbildning vid Malmö universitet blir du kontaktad av utbildningens studieadministratör. Det går inte att bli antagen genom att gå på uppropet, utan reserverna kallas i tur och ordning om det blir aktuellt.

Jag missade sista anmälningsdagen. Hur funkar det med sen anmälan?

En del utbildningar fortsätter att vara öppna för sen anmälan på antagning.se efter anmälningsperiodens slut. Sena anmälningar behandlas i den ordning de kommer in och därmed ökar chansen att bli antagen ju tidigare anmälan görs. Om du blir antagen, blir du kontaktad av utbildningens studieadministratör som frågar om du vill ha platsen.

Antagning.se: Sent ute?   

Hur många poäng kan jag läsa samtidigt?

För en specifik termin kan du bli antagen till max 45 högskolepoäng, vilket motsvarar en och en halv termins heltidsstudier. Om du blir antagen till 45 poäng stryks alla lägre prioriterade utbildningsval i din lista automatiskt.

Antagning.se: Prioritera - tänk på ordningen

Hur gör jag för att få ett kursbevis/kursintyg?

Du kan få ett kursbevis/kursintyg genom att vända dig direkt till studieadministrationen vid den fakultet eller institution där du har läst din utbildning. 

Kontakta studieadministrationen

Vad menas med generell examen respektive yrkesexamen?

Exempel på generell examen är kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen. En generell examen kräver att man har studerat kurser inom ett visst huvudområde till en viss fördjupningsnivå. Det kan man göra genom att läsa program eller genom att sätta ihop kurser till en egen examen.

En generell examen har i sig ingen specifik yrkesinriktning, men om man har läst en yrkesutbildning, kan man ofta ta ut både en en yrkesexamen och en generell examen. Yrkesexamen kan man enbart få genom att läsa ett program.

Kan man sätta ihop kurser till en examen?

Om du vill att dina studier ska leda fram till en examen är det viktigt att du känner till vilka regler som gäller. För att kunna få en kandidatexamen ska du ha läst 180 högskolepoäng (hp), varav 90 hp är en fördjupning inom ett huvudområde. Utöver kurser i huvudområdet ska du ha läst ytterligare 90 hp i fristående kurser. Alla kurser måste vara hela och avslutade. Boka gärna tid med en studievägledare så berättar vi mer om hur man bygger ihop ett eget program som kan leda till examen.

Jag har börjat mina studier vid ett annat lärosäte. Kan jag byta till Malmö universitet?

Om du funderar över möjligheten att fortsätta din utbildning på Malmö universitet, kan du ansöka om så kallad antagning till senare del av program. Innan du gör ansökan är det bra om du kontaktar studievägledaren för den aktuella utbildningen för att ta reda på vad som gäller i ditt fall. 

Blankettwebben: Ansökan om antagning till senare del av program

Jag studerar på ett annat lärosäte. Kan jag göra min tentamen hos er?

Varje lärosäte har fullt ansvar för sina egna kursers examination. Malmö universitet kan inte erbjuda tentamensvakt för studenter från andra lärosäten. Vuxenutbildningen i Eslöv tar emot studenter för tentamen mot en avgift på 500 kr för varje tentamenstillfälle. Skicka ett mail till: tenta.vux@eslov.se.

Senast uppdaterad av Susan Grahl