There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Studera som elitidrottare - Malmö universitet

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studera som elitidrottare

RIU 2018

Malmö universitet och högskolan i Halmstad är ett Riksidrottsuniversitet 2018-2022. 

Malmö universitet är i samverkan med högskolan i Halmstad ett Riksidrottsuniversitet from den 1 augusti 2018. Det innebär att Malmö universitet, högskolan i Halmstad och Riksidrottsförbundet har ett samarbete för att möjliggöra kombinationen elitidrott och studier på universitetsnivå. 

Riktlinjer för kombinationen elitidrott och studier vid Malmö universitet

Som elitidrottare har du under studierna på Malmö universitet rätt till extra stöd enligt Malmö universitets policy för kombinationen studier och elitidrott; 

  • DK-koordinatorn är din kontaktperson under studietiden i frågor som rör elitidrott och studier.
  • Närhet till träningslokaler vid praktik. Vid placering av praktikplats och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ska hänsyn tas till ditt behov av närhet till träningslokaler.

Du har dock inte förtur till utbildningar eller särskilda möjligheter att bli antagen.

Med elitidrottare menas

  • att idrotten ingår i något av Riksidrottsförbundets 71 specialidrottsförbund.
  • att personen tävlar på landslagsnivå – individuellt eller i lag (högsta serien i respektive idrott). 

Så här får du som elitidrottar stöd under studierna:

  1. Du blir antagen till kurs eller program vid Malmö universitet genom att söka via antagning.se. 

  2. Du blir godkänd för RIU enligt specialidrottsförbundens kriterier. Förbundet intygar att du kvalificerar dig på en särskild blankett som ska lämnas in till universitetet.

  3. Därefter skickas ifyllt intyg till Malmö universitets DK-koordinator. 

  4. DK-koordintorn bedömer om studenten har rätt till stöd, enligt Malmö universitets policy.

  5. När stöd beviljats träffas DK-koordinator och representant från utbildningen för att diskutera lämpliga anpassningar tillsammans med dig utifrån dina särskilda förutsättningar och utbildningens möjligheter till flexibelt studieupplägg. Planeringen kan tydliggöras genom att en individuell studieplan upprättas.

  6. DK-koordinatorn ansvarar för uppföljning under hela studieperioden.

Länkar

Särskild blankett som respektive specialförbund fyller i. 

Övergripande information om Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL).

Riksidrottsförbundets nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer

Malmö universitets policy för kombinationen studier och elitidrott

Senast uppdaterad av Michael Gustafson