Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Om universitetsstudier

Studiemiljö på Gäddan

Vad menas med högskolepoäng, kurs och program? Här hittar du information om hur det fungerar att studera på universitet. 

Program och fristående kurs

All universitetsutbildning består av kurser som du kan välja att läsa antingen separat eller ihop som ett program. Väljer du att läsa ett program är det ett paket med kurser som du läser i en bestämd ordning. Väljer du att läsa fristående kurser kan du själv välja vilka kurser du vill läsa och när du gör det.

Grundnivå och avancerad nivå

Kurser och program på universitet delas in i två nivåer – grundnivå och avancerad nivå. Som nybörjare börjar du på grundnivå och kan sen ansöka till utbildningar på avancerad nivå.

Högskolepoäng och studietakt

Kurser kan vara olika långa och gå i olika takt. Hur lång en kurs är anges av hur många högskolepoäng (hp) den har. En termins heltidsstudier är 30 hp, ett års heltidsstudier är 60 hp. En kurs kan också ges på lägre takt än helfart. Om du läser på halvfart läser du till exempel 30 hp på två terminer, vilket blir 15 hp per termin.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på universitet krävs det att du har vissa förkunskaper. Det kallas behörighet och det finns både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har du om du fullföljt ett nationellt program på gymnasieskolan. Du kan behöva särskild behörighet för vissa utbildningar vilket innebär att du till exempel ska ha läst extra mycket matematik eller språk.

Läsa på campus eller på distans

Det vanligaste är att läsa på campus, det vill säga att du studerar på plats på universitetet. Det innebär att du går på föreläsningar och träffar andra i klassen regelbundet. Vissa utbildningar går att läsa på distans vilket innebär att du studerar självständigt och på olika sätt har kontakt med lärare och andra studenter online. Distansstudier innebär en större frihet i och med att du själv väljer var och när du ska studera men det kan också vara mer krävande eftersom du styr din tid själv.

Terminsstider

Ett läsår på universitetet består av två terminer: hösttermin och vårtermin. Höstterminen startar vid månadsskiftet augusti/september och slutar i mitten av januari. Vårterminen startar i mitten av januari och slutar i början av juni.

Antagningsstatistik

Antagningsstatistik kan ge en bild av vilken antagningspoäng som krävs för att bli antagen till en utbildning. På uhr.se kan du se hur många som sökte en viss utbildning en viss termin, hur många som kom in och vilket som var den lägsta antagningspoängen som krävdes för att bli antagen.

Högskoleprovet

Högskoleprovet mäter dina kunskaper och kan vara ett sätt att bli antagen till en utbildning om dina gymnasiebetyg inte räcker till. När du söker till en utbildning kan du bli antagen på dina gymnasiebetyg och/eller på ditt resultat från högskoleprovet.

Examen efter studierna – yrkesexamina och generell examen

På Malmö universitet kan du läsa utbildningar som leder till en yrkesexamen (till exempel förskollärare eller sjuksköterska) eller utbildningar som leder till en generell examen (kandidatexamen, magister eller masterexamen). En generell examen visar att du är kunnig inom ett ämnesområde medan en yrkesexamen visar att du är kunnig att utföra ett visst yrke. Efter att du har avslutat din utbildning ansöker du själv för att få ditt examensbevis. Du kan också behöva göra en separat ansökan för legitimation inom vissa yrken, som till exempel sjuksköterska.

Studera med funktionsnedsättning

Om du har intyg om funktionsnedsättning, som till exempel dyslexi eller en synskada, har du rätt till stöd i studierna utifrån dina individuella behov.

Studera som elitidrottare

Som elitidrottare har du under studierna rätt till extra stöd och en kontaktperson. Du har inte förtur till utbildningar eller särskilda möjligheter att bli antagen.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson