Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kurser på Aspirantutbildningen

Två delar av Aspirantutbildningen är obligatoriska — Karriär och arbete (15 hp) och praktiken. Resten av innehållet i din studieplan tar du fram i samråd med handledare på utbildningen. Du kan välja kurser från hela universitetets utbud. Alla valbara kurser ges inte varje termin men din studieplan planeras på lämpligt sätt tillsammans med handledare. Många på Aspirantutbildningen väljer att läsa någon eller flera av följande kurser: 

 • Projektarbete (7,5 hp) — Du får lära dig att lägga upp en bra struktur för ett självständigt akademiskt arbete och genomföra en mindre undersökning som du redovisar i form av ett skriftligt projektarbete. Detta kan du sedan använda när du söker jobb, som ett prov på att du behärskar konsten att producera egna utredningar, undersökningar eller PM.

För förvaltningsinriktningen rekommenderas följande kurser:

 • Den offentliga förvaltningens verksamhet och styrning (7,5 hp) — Kursen handlar om statlig och kommunal politisk styrning,  myndighetsutövning och tjänstemannarollen
 • Det offentliga språket (7,5 hp) — Kursen ger kunskap och färdighet i olika uttrycksformer inom det som vi ofta kallar det offentliga språket.
 • Förvaltningsrätt (15 hp)

Kurser för ekonomer

 • Affärs och marknadsjuridisk grundkurs
 • Affärs och verksamhetslogistik
 • Företagsekonomi
 • Projektledning
 • Omvärldsanalys och marknadskommunikation

Kurser för samhällsvetare/jurister

 • Förvaltningsrätt
 • Arbetsrätt
 • Juridisk översiktskurs (Jöken)
 • Socialt arbete

Kurser för ingenjörer

 • Byggteknik
 • Fastighetsteknik
 • Teknik och arkitektur
 • Produktutveckling
 • Datateknik och Mobil IT
 • Programmering

Kurser för miljövetare

 • Företagsekonomi och miljöledning
 • Affärs- och verksamhetslogistik   
 • Miljö och kvalitetsledning
 • Miljörätt
 • Förvaltningsrätt
 • Transporter och miljö

Kurser för lärare

Som utbildad lärare eller pedagog från ett annat land har du möjlighet att komplettera din utbildning om du vill arbeta som lärare i Sverige. Ett exempel är ULV (Utländska lärares vidareutbildning). Även om du är intresserad av andra arbetsområden än läraryrket är Aspirantutbildningen ett bra alternativ för dig. Då är följande kurser vanliga: 

 • Förvaltningsrätt
 • Arbetsrätt
 • Juridisk översiktskurs
 • Socialt arbete

Kurser för humanister/språkvetare

 • Förvaltningsrätt
 • Arbetsrätt
 • Juridisk översiktskurs
 • Socialt arbete
Senast uppdaterad av Daniel Harju