Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aspirantutbildningen

Den här utbildningen är för dig som har en akademisk examen från ett annat land och vill använda den på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen passar både om du vill fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde eller hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.

Tanken med den här utbildningen är att du ska öka dina möjligheter till ett kvalificerat arbete genom att komplettera din utländska examen med teoretiska kurser och praktik. Aspirantutbildningen är inte lämplig för dig som behöver en komplettering till yrken som kräver legitimation, till exempel läkare, veterinär, apotekare, tandläkare och sjuksköterska.

Aspirantutbildningen har två olika inriktningar: Allmän inriktning och Förvaltningsinriktning. När du söker till utbildningen behöver du ange vilken inriktning du vill gå, beroende på vad du vill jobba med i framtiden. Kontakta oss gärna före ansökan och kursstart för mer information och diskussion om upplägg.

Frågor och svar om Aspirantutbildningen

Hur du söker till Aspirantutbildningen

Information om vilken behörighet som krävs 

Kontakta oss

Individuell studietid och studieplan

Din studieplan är individuell. Vissa delar är obligatoriska men det mesta kan du själv påverka genom valbara kurser. Din individuella studieplanen planerar du tillsammans med en handledare efter den första kartläggningen av dina mål och din kompetens. Aspirantutbildningens längd är minst en termin (30 hp) men inte fler än 4 terminer (120 hp). De flesta studerar 2-3 terminer. I din individuella studieplan lägger du in kurser som du behöver för att stärka din kompetens inom ditt arbetsområde. Kurserna väljer du i samråd med handledare på Aspirantutbildningen.

Praktik under utbildningen

Praktiken på utbildningen är obligatorisk. Längden varierar efter behov och önskemål men är vanligtvis mellan 10 och 20 veckor. Var du gör din praktik avgör du tillsammans med en handledare på utbildningen. Ansvaret för att hitta en praktik åt dig delas mellan dig och handledaren. Under åren har vi samarbetat med ca 250 olika arbetsplatser och har ett brett kontaktnät på den lokala arbetsmarknaden.

Olika arbetsområden

Under respektive rubrik som finns med i listan som följer, hittar du exempel på kurser som kanske passar just dig och dina mål med ditt arbetsliv. Se vilka kurser som kan passa för dig.

Frågor och svar om Aspirantutbildningen

Vad ska jag läsa för kurser?

Alla studenter läser kursen Karriär och arbete (15 hp) och gör en praktik. Du läser också de kurser som du letat upp tillsammans med din handledare på utbildningen. 

Några exempel på kurser som ekonomer, ingenjörer, miljövetare, språkvetare, lärare och andra har valt som har gått utbildningen tidigare

Ska jag välja allmän- eller förvaltningsinriktning?

Förvaltningsinriktningen har en studieplan med kurser som lämpar sig bäst för den som vill arbeta inom den offentliga sektorn. Som student på den allmänna inriktningen tar du tillsammans med din handledare fram de kurser som du har behov av för att du ska uppfylla dina önkemål om en karriär på den privata arbetsmarknaden.

Vad blir jag?

Du får ingen ny examen efter Aspirantutbildningen. Vad du blir beror på vad du lägger in i din utbildning och var du praktiserar någonstans. Det är på förhand svårt att ge ett riktigt bra svar på denna frågan och vi vill gärna att du kontaktar oss för en fortsatt diskussion.

Får jag jobb efter utbildningen?

Många av våra studenter lyckas ta sig ut på arbetsmarknaden i kvalificerade arbete. Det är mycket svårt att jämföra våra studenter med varandra och frågan blir därför ändå svår att besvara. Vad som är helt säkert är att vi är helt fokuserade på att innehållet i utbildningen ska stärka dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Var får jag praktik?

Ansvaret för att hitta en praktikplats delas mellan dig och din handledare på utbildningen. I första hand är det du som önskar var du vill vara. Du ska motiverar varför du vill vara där och förklarar vad du hoppas på att få göra och lära dig under din praktik.

Hur du söker till Aspirantutbildningen

När kan jag söka?

Ansökan till Aspirantutbildningen följer de ordinarie ansökningstiderna. Om du vill börja studera runt den 1 september ska du söka mellan 15 mars och 15 april. Ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum behandlas i mån av plats. Kontakta oss om du har frågor om sen anmälan.

Hur söker jag?

1. Ansök via Antagning.se. Sök efter "Aspirantutbildning".

2. Dina bilagor skickar du separat till: Antagningen 833 82 Strömsund. Skicka inte in original. Exempel på bilagor:

  • Diplom/betyg över utländsk minst 2-årig akademisk utbildning i översättning och på originalspråk.
  • Utlåtande/värdering från UHR (eller HSV) om du har ett sådant.
  • Betyg från utländsk gymnasieutbildning i översättning och på originalspråk.
  • Betyg/intyg från studier i svenska och engelska.
  • Anställningsintyg (om du har sådana).

Alla kopior ska vara vidimerade (bevittnade) av minst en person. Om du inte uppfyller behörighetskraven i svenska eller engelska måste du skriva ett meddelande att du ansöker om att bli bedömd i reell kompetens (svenska) eller att du vill ha dispens för behörighetskravet i engelska.

Behörighet

För att söka till Aspirantutbildningen krävs att du har följande:

  • avslutad utländsk högskoleutbildning motsvarande minst 2 års heltidsstudier 
  • grundläggande behörighet för högskolestudier

Om du saknar behörighet i svenska och engelska:

  • Reell kompetens: Om du har tillräckliga kunskaper i svenska men saknar intyg/betyg kan du vid ansökan till Aspirantutbildningen ange att du vill få din reella kompetens bedömd. Efter att vi mottagit din ansökan kommer vi att kontakta dig.
  • Dispens/undantag från kravet på behörighet i engelska kan ges individuellt med hänsyn till upplägget i studieplanen.
  • Den första kursen på Aspirantutbildningen (Karriär och arbete) kan du söka till utan att vara behörig i svenska och engelska. Under kursen får du göra en karriärplan som kan leda vidare till programstudierna på Aspirantutbildningen eller till andra studier. Du får också möjlighet att pröva och utveckla dina språkkunskaper. 

För dig som vill läsa mer svenska rekommenderar vi Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska (20 veckor) och Introduktionsutbildning - behörighetsgivande utbildning i svenska (40 veckor).

Kontakt

Om du har frågor om Aspirantutbildningen, vänligen kontakta GPSstudent@mau.se

Senast uppdaterad av Michael Gustafson