There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Komplettera utländsk utbildning - Malmö universitet

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

För dig som vill komplettera en utländsk utbildning

Här finns information om vilka möjligheter som Malmö universitet erbjuder dig som vill komplettera en utländsk utbildning och examen och för att förbättra dina chanser på den svenska arbetsmarknaden.

Apirantutbildningen

Aspirantutbildningen är för dig som har en akademisk examen från ett annat land och vill använda din utländska examen på den svenska arbetsmarknaden. I utbildningen kan du komplettera eller fördjupa dina kunskaper och erfarenheter antingen för att fortsätta arbeta inom ditt tidigare arbetsområde eller hitta vägar in i ett nytt arbetsområde.
Läs mer om Aspirantutbildningen

Tisus – test i svenska

Tisus (test i svenska för universitets- och högskolestudier) är ett behörighetsgivande prov i svenska språket. Testet är för dig som har en utländsk gymnasieutbildning och planerar att söka till akademiska studier i Sverige men som saknar betyg i svenska.
Läs mer om Tisus

Intensivkurs i svenska för nyanlända akademiker

Svenska för nyanlända akademiker är en specialanpassad språkkurs i nybörjarsvenska för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. För att gå den 20 veckor långa intensivkursen krävs en avslutad utländsk akademisk examen.
Läs mer om kursen Svenska för nyanlända akademiker

Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska

Utbildningen vänder sig till dig som har utländsk utbildning och behöver komplettera dina betyg för att få grundläggande och särskild behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen förbereder dig också för fortsatta högskole- och universitetsstudier. Du kan välja mellan att läsa utbildningen under en termin eller under två terminer. 
Läs mer om Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska en termin
Läs mer om Introduktionsutbildning - behörighetsgivande kurs i svenska två terminer

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare

Snabbspåret för lärare och förskollärare är en introduktion till läraryrket och förskolläraryrket i Sverige. Kursen erbjuds på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 
Läs mer om Snabbspår för nyanlända lärare och förskolelärare

Snabbspår för nyanlända samhällsvetare

Snabbspåret för samhällsvetare är en utbildning som riktar sig till nyanlända i Sverige med en utbildning eller arbetslivserfarenhet inom förvaltning. Malmö universitet erbjuder utbildningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 
Läs mer om Snabbspår för nyanlända samhällsvetare

Snabbspår för nyanlända socialarbetare 

Kompletteringsutbildningen vänder sig till personer med avslutad utländsk högskoleutbildning i socialt arbete eller motsvarande utbildning med inriktning mot beteende- eller samhällsvetenskap.
Läs mer om kompletteringsutbildning för nyanlända social arbetare

Kompletteringsutbildning för tandläkare

Den kompletterande utbildningen för tandläkare vänder sig till personer med tandläkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz. Det är en ettårig utbildning på totalt 60 hp, uppdelad i två kurser på 30 hp vardera. 

Odontologi: Kompletteringsutbildning för tandläkare I
Odontologi: Kompletteringsutbildning för tandläkare II

Studievägledning för nyanlända akademiker i Skåne

Nya akademiker, NYAK, är ett projekt där Arbetsförmedlingen tillsammans med Malmö universitet och andra lärosäten erbjuder studie- och karriärvägledning till nyanlända personer som har en akademisk utbildning och är inskrivna vid etableringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen i Skåne.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson