Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bli högskoleingenjör

Studenter i biblioteket

En högskoleingenjör kan arbeta inom en mängd olika tekniska branscher. De treåriga högskoleingenjörsutbildningarna ger problemlösningskompetens och förbereder dig för att arbeta inom allt ifrån byggsektorn till telekombranschen. 

Brist på högskoleingenjörer 

Ingenjörsyrket har under flera års tid hamnat högt upp på listan över dagens bristyrken. Samhälleliga förändringar som exempelvis digitalisering, automation, energieffektivisering och ökade krav på hållbarhet gör att behovet av högskoleingenjörer är fortsatt stort. Det innebär att arbetsmarknaden för en examinerad högskoleingenjör är god. 

Tekniskt basår ger garantiplats

Naturvetenskapligt/tekniskt basår är en förutbildning för dig som vill bli ingenjör men saknar rätt behörighet för att bli antagen. Basåret erbjuder en möjlighet att komplettera dina betyg i ämnena matematik, fysik och kemi så att du får behörighet till den utbildning du vill söka in på.

Fördelen med att läsa Naturvetenskapligt/tekniskt basår på Malmö universitet istället för att läsa upp enstaka ämnen på Komvux är att du studerar i en klass och har tillgång till hela universitetets studiestöd, som till exempel matematikverkstaden. 

Efter godkänt basår har du platsgaranti på de högskoleingenjörsutbildningar som Malmö universitet erbjuder under nästkommande termin.

Läs mer om Naturvetenskapligt/tekniskt basår

Sök till basåret med yrkeslivserfarenhet

Har du yrkeslivserfarenhet inom en teknisk bransch (12 månader, minst halvtidsarbete) kan du ansöka till basåret genom det så kallade alternativa urvalet. Det innebär att du kompletterar din ansökan med dokument som styrker din yrkeslivserfarenhet, exempelvis arbetsintyg. 

Läs mer om alternativt urval och hur du ansöker under rubriken Urval här

Fyra högskoleingenjörsutbildningar

Malmö universitet har fyra högskoleingenjörsutbildningar.

Byggingenjör (tre inriktningar)

Datateknik och Mobil IT

Maskin- och materialteknik

Produktutveckling och design

Senast uppdaterad av Michael Gustafson