Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bli lärare

Om du väljer läraryrket väntar ett stimulerande och spännande arbete. Du får förmånen att arbeta med barns och ungas lärande och utveckling samtidigt som du hela tiden utvecklas och utmanas i din yrkesroll. 

Fyra olika examina

Du avgör om du vill utbilda dig till förskollärare, grundlärare, ämneslärare eller yrkeslärare. Det betyder att du också väljer om du framöver vill arbeta inom förskolan, grundskolan (låg- och mellanstadiet), som ämneslärare i högstadiet eller i gymnasiet eller som yrkeslärare i gymnasiet. Oavsett vilken utbildning du väljer så ingår 20 veckors praktik, s.k. verksamhetsförlagd utbildning.

På exempelvis ämneslärarutbildningen läser du två eller tre ämnen där ämnena integreras med pedagogik och didaktik för att förbereda dig för läraryrket. 

Se alla lärarutbildningar här

Stor brist på lärare – gott om jobb efter examen

Som lärare är du eftertraktad på arbetsmarknaden. Beroende på hur du väljer att kombinera dina ämnen har du olika möjligheter i arbetslivet. 

Just nu är det många kommuner som behöver kompetenta förskollärare, grundskollärare och gymnasielärare framförallt inom ämnena NO, matematik, moderna språk och lärare i yrkesämnen. Läs Arbetsförmedlingens rapport Var finns jobben? som visar att arbetsmarknaden för lärare är mycket god efter examen. 

Studievägledning för dig som vill bli lärare

Har du frågor om behörigheter, tillgodoräknande eller utbildningarna så är du välkommen att kontakta studievägledningen vid Lärarutbildningen.

Till LS studievägledning

Senast uppdaterad av Michael Gustafson