Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Anmälan och arbetsprov Visuell kommunikation 180 högskolepoäng

Antagningen och fördelningen av platser till Visuell kommunikation sker utifrån betyg 34%, högskoleprov 34% och urval särskilt prov 32 %. Tillsättning av platserna i urval särskilt prov baserar sig på rangordning av uppladdade arbetsprov.

Så ansöker du

  1. Anmäl dig till utbildningen via antagning.se senast 15 april.  
  2. Fyll i anmälan med arbetsprov och ladda upp arbetsprov för urval särskilt prov. Alternativt postar du ditt arbetsprov tillsammans med blankett för anmälan med arbetsprov. Arbetsprovet och blankett ska vara inne senast 4 maj. Om du ansöker med ett digitalt arbetsprov behöver du inte fylla i och skicka blanketten, utan endast fylla i formuläret online.

Arbetsprov - Berättelsen om dig

Vi vill tydligt se hur du arbetar med ett visuellt narrativ. Berätta en historia, som på ett kommunikativt och kreativt sätt förmedlar något om vem du är och varför visuell kommunikation nog är din grej. Berättelsen ska visa vilka förkunskaper du har och vad du förväntar dig av din utbildning. Du kan fokusera din berättelse på ett ögonblick i ditt liv till, på vägen fram till ögonblicket då du visste att den här kursen var rätt för dig eller på en särskild relevant aspekt av ditt liv.
 
Filmer, animationer eller videoklipp ska läggas upp på Vimeo eller YouTube och sedan lämnar du in en länk till materialet till oss i formuläret för ansökan med arbetsprov. Om du lösenordskyddar din sida på YouTube eller Vimeo måste du givetvis också skicka med ditt lösenord.

Berättelsen kan vara en serie på mellan 6-12 teckningar eller fotografier (med eller utan kort text), en kort film eller ett kort videoklipp (inte längre än 2 minuter). 

Du avgör själv hur mycket av dina tidigare arbeten du vill visa. Om ditt arbete är en del av ett gemensamt projekt bör du ange dina egna bidrag.

Inlämning av arbetsprovet

Du lämnar in ditt arbetsprov tillsammans med anmälan till ansökan med arbetsprov via post eller genom att fylla i länk till ditt arbetsprov i formuläret ovan.

Arbetsprov och formulärsvar ska vara universitetet tillhanda senast 2020-05-04. För sent inkommet eller ofullständigt arbetsprov granskas ej. Universitetet fråntar sig allt ansvar för inlämnat material.

Skicka arbetsprovet och ansökningsblanketten till: 

Postadress:
Malmö universitet
K3 administration
Louise Löfqvist
205 06 MALMÖ

OBS! Med anledning av coronaviruset är universitetet stängt, och det finns därför inte möjlighet att lämna arbetsprovet personligen.

 

Bedömning av arbetsprov

Arbetsprovet granskas av lärare från den aktuella utbildningen. Bedömningen avser visuellt berättande, teknisk kompetens och bidrag till programmet. Följande bedömningar görs av de sökande:

  • förmåga att tydligt och kreativt berätta en historia
  • förmåga att tydligt och kreativt kommunicera ett budskap
  • förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
  • kreativ och fördjupande ansats och problemlösning

Arbetsproverna kommer att rangordnas och resultat om rangordning meddelas när antagningsbesked skickas ut.

Återlämning av arbetsprov

Om den sökande begär, kan arbetsprover återlämnas en månad efter beslut om antagning. Om den sökande inte begärt återlämnande får arbetsprover gallras 1 månad efter beslut om antagning.

Senast uppdaterad av Amanda Malmquist