Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Services

New computer or cell phone

How does my new computer work? What do I need to think about? What do I need to do to get started?

Wi-Fi

How do I connect to the Internet? What are my logon credentials? How can my guests to connect to our Internet?

File storage

Where should I save my files? Which cloud services is the University using? How do I access my home directory?

Communications tools

How do I communicates with my colleagues? What are the different applications available for communication? Here you can read about E-mail, Skype and Yammer. 

Meetings

Where can I find my calendar? How do I book meeting? Which meeting rooms available to book? What tools are available for meetings? How do I hold remote meetings / travel-free meetings?

Printing

How do I print? Which printer should I choose? Where can I get my print out?

Personaldatorer och program (swe)

Vilka programvaror har jag tillgång till på min arbetsdator? Vilka webbtjänster använder högskolan? Finns det program jag kan installera hemma? Hur vet jag vad som finns i datorsalarna?

Datoridentitet (swe)

Hur byter jag lösenord? Hur skapar jag ett gästkonto? Vilka regler gäller för datoranvändning? 

Telephone service

What does it cost to make a call? How do I turn off my phone when I'm in meetings / vacation?

Inköp (swe)

Var vänder jag mig när jag behöver köpa en ny dator eller telefon? Vilka produkter erbjuder högskolan i sitt fokussortiment?

IT-kurser (swe)

IT-avdelningen erbjuder kurser och workshop för högskolans personal. Vi samarbetar med AKL och medieverkstaden och erbjuder gärna er fakultet eller lärarlag specialanpassade utbildningar.