Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Studenter som förändringsagenter

”Designbyrån Atmosfär har gått hela vägen in i mål. Ni har inte bara gett oss det vi vill ha, utan utmanat oss och gett oss det vi behöver” konstaterade Försvarsmaktens kommunikationsstrateg Nemo Stjernström förnöjsamt när han berömde den vinnande studentgruppen, Atmosfär.

 

Under andra året på programmet Grafisk design, K3, genomför studenterna en projektkurs där de arbetar som om de var designbyråer. Sex grupper arbetar utmaningsbaserat utifrån samma utmaning från en verklig uppdragsgivare och tillämpar en väl beprövad metod som kursansvarig Christel Brost har skapat.

Metoden, Students as agents of change, går ut på att studenterna arbetar om förutsättningarna för kunden och erbjuder konceptuella lösningar. De agerar förändringsagenter. Studenterna betraktas i denna metod inte som ”the hired help” där de endast förpackar något grafiskt utifrån givna förutsättningar utan istället går de igenom en dynamisk designprocess steg-för-steg och utforskar och utvecklar sin förståelse för deras egen roll i densamma och vilken roll de spelar i samhället.

I år har studenterna Försvarsmakten som uppdragsgivare. Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör närmare hälften av Försvarsmaktens personal. Hemvärnets främste företrädare, Rikshemvärnschefen Roland Ekenberg och Försvarsmaktens kommunikationschef Nemo Stjernström har bett studenterna om hjälp att nå ut till yngre målgrupper. De vill bli ett mer modernt och attraktivt val för unga utan tidigare militär utbildning och är på Malmö högskola för att ta del av gruppernas förslag. Under terminen har grupperna arbetat åtskilt och vid detta tillfälle är det första gången klassen samlas igen för att bedömas och ta del av varandras arbete.

Det är tydligt att studenterna sätter värde på verkliga case. Alexander Örn, student i designbyrån Orange, uppskattar att de fick börja från grunden:

”Vi visste inte vad en kommunikativ plattform var innan vi fick detta uppdrag. Vi går ofta snabbt på den visuella lösningen. Det var kul att börja på det konceptuella planet denna gång.”

Efter lång överläggning mellan Hemvärnets representanter och kursansvarig Christel Brost är det dags att kora den vinnande gruppen. Studenterna är nervösa och förväntansfulla och Nemo Stjernström från Försvarsmakten är full av beundran för all kraft som har lagts ner. Superlativ som ”Klockrent!”, ”Genialt!” och ”Kalasbra!” flödar över samtliga grupper. Atmosfär vinner uppdraget främst för att de har utmanat Hemvärnet och vänt fördomar mot betraktaren på ett väl genomfört vis.

Coin Försvarsmakten

När rikshemvärnschefen högtidligt har delat ut sitt personliga coin meddelar Nemo Stjernström att samtliga gruppers förslag på logotyper kommer delta i en omröstning i Hemvärnets egna magasin.

 

 

Avslutningsvis ber Christel Brost sina studenter att fundera på ett par viktiga frågor till nästa gång de ses:

”Är ni förändringsagenter nu? Om ja, hur känns det och vad gör ni annorlunda idag?”   

Grafisk design arbetar i nära samverkan med branschen under hela utbildningen. Det sker både i form av skarpa studentprojekt, självständiga examensarbeten men också ett idogt nätverksbyggande under studentens studietid. Grafisk design är en föränderlig arbetsmarknad att verka på som studenterna tränas aktivt på att förhålla sig till och samtidigt vara med att skapa. Den nära kopplingen till näringslivet och de fördelar som skapas i dessa processer gör att studenterna är väl rustade att visualisera och konceptualisera sina idéer efter genomförd utbildning.

Text: Anna Bogeskär Brandt

Senast uppdaterad av Jeanette Persson