Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Genusfrågor och jämställdhet

Genusvetenskapligt kollegium

Genusfrågor har länge haft en central roll på Malmö universitet, och idag finns många forskarstuderande, lärare och forskare som på olika sätt är engagerade i arbetet med att utveckla, stärka och fördjupa genusperspektivet på universitetet. Genusfrågor organiseras genom ett Genusvetenskapligt kollegium som bland annat har inventerat i vilket utsträckning genusperspektivet genomsyrar Malmö universitets utbildningar, arrangerar konferenser, workshops för medarbetarna, och forskarutbildningskurser med fokus på genusfrågor. Läs mer om Genusvetenskapligt kollegium på Malmö universitets medarbetarwebb.

Jämställdhetsintegrering

Genus i professionAlla statliga lärosäten har ett regeringsuppdrag att ta fram en handlingsplan för att utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering under år 2016-2019. Det innebär att lärosätena ska integrera ett

jämställdhetsperspektiv i all verksamhet.

I arbetet med att jämställdhetsintegrera Malmö universitet prioriteras tre områden:

  • Jämställda akademiska karriärvägar
  • Jämställdhetsintegrerade forskningsmiljöer
  • Jämställdhetsintegrerade professionsutbildningar.
Senast uppdaterad av Johanna Svensson