Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakulteter och institutioner

Grunden för Malmö universitets verksamhet är den forskning, utbildning och samverkan som bedrivs vid de fem fakulteterna.

Fakulteten för hälsa och samhälle 

Institutioner:

Fakulteten för kultur och samhälle

Institutioner: 

Fakulteten för lärande och samhälle

Institutioner:

Fakulteten för teknik och samhälle

Institutioner:

Odontologiska fakulteten

Vid Odontologiska fakulteten finns 13 avdelningar. En avdelning karakteriseras av att det bedrivs forskning, undervisning, utvecklingsarbete och i förekommande fall tandvård inom ämnesområdet samt att man förfogar över egna anslag, personal, lokaler och utrustning.

Avdelningar:

Senast uppdaterad av Janni Karlsson