Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Beslutsvägar

På Malmö universitet finns tre beslutsnivåer;  styrelse, rektor och fakultetsledning.

Tre centrala beredningsorgan har som uppgift att bereda förslag till rektor inför antingen rektorsbeslut eller som underlag för rektors förslag till styrelsen, som är universitetets högsta beslutande organ.

De tre beredningsorganen är

  • Utbildningsberedningen

Utbildningsberedningen ansvarar för samordning och genomförande av det övergripande kvalitetsarbetet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Malmö universitet. Beredningen är inte ett beslutande organ utan bereder ärenden inför beslut av rektor, universitetsstyrelse och universitetets ledning.

  • Forskningsberedningen

Ärenden av universitetsövergripande strategisk art bereds i Forskningsberedningen. Detta är ett organ för information, förankring, dialog och beredning. 

  • Samverkansberedningen

Samverkansberedningen utgör ett universitetsgemensamt stöd som samordnar övergripande frågor och aktiviteter rörande universitetets samverkan med omgivande samhälle. Beredningen är en referens- och arbetsgrupp som på olika sätt ska främja och stimulera universitetets samverkan med externa aktörer.

Senast uppdaterad av Johan Portland