Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitets ledning

I Sverige är staten ansvarig för den verksamhet som bedrivs vid högskolor och universitet. Riksdag och regering bestämmer vilka regler som ska gälla och hur resurserna ska fördelas. 

Universitet är offentliga myndigheter som lyder under offentlighetsprincipen. Reglerna för verksamheten regleras i Högskoleförordningen.

Universitetets ledning

Malmö universitets ledning består förutom rektor av prorektor, vicerektor för samhällsutmaningar, vicerektor för samverkan och innovation, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande samt universitetsdirektör och biträdande universitetsdirektör.

Till stöd har rektor en rådgivande ledningsgrupp som består av prorektor, vicerektor för samverkan och innovation, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande, universitetsdirektör, biträdande universitetsdirektör, alla dekaner, bibliotekschefen och studentrepresentanter.

De bereder frågor till universitetsstyrelsen

Universitetet har tre universitetsövergripande beredande organ för utbildning, forskning respektive samverkan. Malmö universitet är organiserad i fem fakulteter: Fakulteten för hälsa och samhälle, Fakulteten för kultur och samhälle, Fakulteten för lärande och samhälle, Odontologiska fakulteten och Fakulteten för teknik och samhälle.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson