Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Fakta och statistik

1996 beslutade regeringen att förlägga en ny högskola till Malmö. Satsningen var ett led i en nationell utbyggnad av antalet högskoleplatser i Sverige, men också en del i skapandet av ett nytt Malmö, som dittills varit en traditionell industristad.

I juli 1998 inrättades Malmö högskola, som från början hade drygt 5000 studenter. Till högskolan hade då fogats vårdutbildningar, ingenjörsutbildningar samt lärarhögskolan, ett halvår senare var det dags för odontologiska fakulteten. Dessa utbildningar låg redan i Malmö, men hade tidigare hört till Malmö stad eller Lunds universitet.

Vetenskaper möts

På den nya Malmö högskola utvecklades nya utbildningar tillsammans med de redan etablerade. Verksamheten organiserades i områden för utbildning och forskning.

Flervetenskaplighet är grundläggande för högskolan och varje område omfattar flera olika vetenskaper. Till exempel bedrivs delar av sjuksköterske- och socionomutbildningarna tillsammans inom området Hälsa och samhälle.

Malmö universitet från och med 1 januari 2018

1 januari 2018 blir Malmö högskola universitet. Det innebär ett större forskningsanslag och möjlighet att på egen hand besluta om att starta forskarutbildningar. Idag finns cirka 24 000 studenter vid lärosätet. Många av utbildningarna är yrkesinriktade, men de som studerar utifrån ett intresseområde är också välkomna till oss. Arbetsmarknadsläget för majoriteten av studenterna har varit mycket bra under flera år. Över 90 procent har efter efter avslutade studier fått uppdrag eller anställning inom det område de är utbildade för.

Forskningen vid Malmö universitet tar sin utgångspunkt i aktuella samhällsfenomen och det är en viktig målsättning att resultaten skall omsättas i samhället.


Senast uppdaterad av Johanna Svensson