There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Tema: Hälsa - Malmö universitet

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tema: Hälsa

SpecialisttandvårdInom ramen för universitetsfirandet uppmärksammar vi forskning inom hälsoområdet under perioden 14/9 – 21/12. Med utgångspunkt i WHO:s definition innefattar forskning om hälsa såväl fysiskt som psykiskt och socialt välbefinnande. Målet är att bidra till kunskapsutvecklingen inom området genom att belysa faktorer som bidrar till att utveckla och bibehålla välbefinnandet samt till att motverka och eliminera ohälsa.

Temat hälsa kommer belysas utifrån olika perspektiv och genom olika aktiviteter, varav flera är öppna för intresserade personer i allmänhet medan andra specifikt vänder sig till studenter och yrkesverksamma inom hälsoområdet. Det hålls föreläsningar om till exempel barns och vuxnas sexualitet, om vad det innebär att vara sjuk och ändå ha hälsan, forskning om cancer, narkotikamissbruk, ungdomsbrottslighet och om hur bakterier och biofilmer påverkar oss människor. I vår evenemangskalender mau2018.se är aktiviteterna märkta med Tema: Hälsa och du kan hitta de du är intresserad av genom att filtrera på Vård, hälsa och idrott. Nedan listar vi alla evenemang som vi arrangerar under det aktuella temat.

27 september – Temadagen: Sexualitetens fysiologi

Temadag för masterstudenter och alumner
Arrangör: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier, CSS och masterprogrammet i sexologi

Stefan Arver, Karolinska institutet föreläser om sexualitetens fysiologi och endokrinologi (andrologiska och gynekologiska perspektiv) och Fredrik Johansson, Lunds universitet, om neurofysiologin bakom sex, njutning och attraktion.

Anmälan krävs.

30 september - Hur fungerar ett aktivitetsarmband?

Martin Berg föreläser på Bokmässan i Göteborg

8 oktober - Transition to a wellbeing economy

Föreläsning på engelska med Katherine Trebeck från Wellbeing Economies Alliance

10 oktober – Världsdagen för psykisk hälsa

Världsdagen för psykisk hälsa i Malmö är en temadag för alla Malmöbor, men särskilt för dig som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa, erfarenhet som närstående eller möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete. Likt förra året hålls eventet på Gäddan på Malmö universitet. Det blir föreläsningar, utställningar, panelsamtal men också Friskvårdsloppet.

Arrangör: Malmö stad, Malmöpsykiatrin, Primärvården, Integrerad Närsjukvård INM och Malmö universitet.

16 oktober – Vårdvetenskapens dag

Malmö universitet och fakulteten för hälsa och samhälle anordnar korta föreläsningar med den övergripande rubriken "Liv & Hälsa - sett ur ett aktuellt vårdvetenskapligt perspektiv".

17 oktober - En akademisk kvart med Niels Ganzer

Bättre tandreglering med nya miniskruvar?

18 oktober - Hedersdoktor Göran Therborn: Klassamhället och samhällsvetarnas ansvar
Öppen föreläsning med Göran Therborn som utses till hedersdoktor vid Fakulteten för hälsa och samhälle.

18 oktober - Hedersdoktor Patrik Sjöberg: Det du inte såg

I samband med den akademiska högtiden håller Patrik Sjöberg en hedersdoktorsföreläsning under rubriken "Det du inte såg".

18 oktober – Konferensen: Utmaningar och möjligheter i det komplexa arbetslivet

Hur kan vi organisera oss för att hantera ett allt mer komplext arbetsliv? Under två dagar ges möjlighet att ta del av forskningsresultat och erfarenheter från dagens arbetsliv. Tillsammans identifierar vi nya utmaningar och möjligheter. Konferensen riktar sig till forskare, doktorander och yrkesverksamma.

Arrangör: Centrum för arbetslivsforskning och utvärdering, CTA

24 oktober – Akademisk kvart med Per Anders Tengland

Kan man vara sjuk och ändå ha hälsan? Teorier om hälsa och sjukdom.

25 oktober – Forskning inom hälsa

Malmö universitet och forskningscentrumet Biofilms välkomnar dig till en eftermiddag där du får chansen att möta några av våra framstående forskare inom medicinska områden som berör oss alla. Korta populärvetenskapliga föreläsningar som avslutas med att vi bjuder på fika.

31 oktober – I huvudet på en professor: Potentiellt sjuk

Så påverkas vi av screeningbesked. I huvudet på Christine Kumlien, professor i vårdvetenskap.

7 november – I huvudet på en professor: Cancercellen

Att förstå och besegra en angripare. I huvudet på Anette Gjörloff Wingren, professor i biomedicinsk laboratorievetenskap.

8 november – Nätverksträff för lärare och instruktörer inom vård- och omsorgsutbildningar

Malmö universitet bjuder tillsammans med företaget Laerdal in till nätverksträff för er som arbetar inom vård- och omsorgsutbildning.

12 november – Missbruksforskning

Malmö universitet anordnar flera halvtimmesföreläsningar på missbruksområdet.

14 november – En akademisk kvart med Mariette Bengtsson

Morgondagens sjuksköterska med patientsäkerheten i fokus.

14 november – Föreläsningar om barns sexualitet

Arrangör: Forum för Sexuell hälsa, Smittskydd Skåne, Region Skåne i samarbete med Centrum för sexologi och sexualitetsstudier (CSS) vid Malmö universitet.

OBS! Arrangemanget är fullsatt. Anmälan krävs.

16 november - Sex i Sverige | INSTÄLLT

Evenemanget är inställt

21 november – Konferensen: Sexualitet och socialt arbete

Forskning påvisar ett samband mellan sexuell ohälsa och social utsatthet. Hur hänger detta ihop och vilken roll spelar egentligen det sociala arbetet i frågor om sexualitet?
Konferens för socialarbetare, kuratorer, forskare och andra intresserade.
Arrangör: Centrum för sexologi och sexualitetsstudier vid Malmö universitet
Anmälan krävs.

21 november – En akademisk kvart med Liselotte Paulsson

För tidigt född - hur blir det med tänderna och bettet?

28 november – I huvudet på en professor: Bakteriesamhällen

Om hur biofilmer påverkar vår vardag. I huvudet på Julia Davies, professor i oral biologi.

3 december – Integration i Skåne

Heldagskonferens om Partnerskap Skånes arbete med integration och etablering av nyanlända.

5 december – I huvudet på en professor: Ungdomsbrottslighet

En nyanserad bild av utvecklingen. I huvudet på Robert Svensson, professor i kriminologi.

6 december Bildningsbaren #14:»Fomo till vi går sönder«

Ett samtal om optimering, psykisk ohälsa och social hållbarhet

11 december - Barn och familj i fokus

En eftermiddag fylld med forskning inom ämnet vårdvetenskap.

11 december - Akademisk dubbelkvart

Dubbelkvart och samtal mellan Anders Kottorp och Lars Holmberg och deras forskning kring hälsa, vardagsteknik och artificiell intelligens.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson