Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Vad är nyttan av forskning? Universitetet som aktiv samhällspartner

arduino-tryck

Tid: 31 augusti, kl 15:00-17:00
Plats:
Hörsal C1 och i atriet på entréplan i Niagara

Hur kan vi ta tillvara forskares och studenters kunskap? Hur kan vi stimulera utvecklingen av nya idéer och uppfinningar? Hur kan vi se till att kunskapen kommer samhället till del och bidrar till utvecklingen? Med universitetsstatus följer inte bara mer pengar till forskning, utan även till universitetets innovationsarbete. Genom samarbeten mellan akademi, privat, offentlig och idéburen sektor får forskare och studenter förutsättningar att utveckla nya tankar och idéer. Genom innovationer hittar vi tillsammans nya lösningar på olika samhällsutmaningar.

I detta seminarium presenteras en rad case som illustrerar hur ny kunskap av forskare och studenter på olika sätt gör skillnad i samhället, från att minska den ojämlika hälsan i Malmö, utveckla ny användarvänlig teknik till arbetsmetoder för att stimulera och hjälpa studenter att utveckla sina idéer och en hållbar yogamatta. Slutligen visar Drivhusets kreativa alumn-entreprenörer upp sina idéer och företag under en fartfylld show som visar kapaciteten hos Malmö universitets tidigare studenter.

Jämlik hälsa genom hälsofrämjande innovation i samverkan

Margareta Rämgård, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap tillsammans med hälsofrämjare från Lindängen

Partnerskapet Hälsofrämjande innovation är en plattform mellan offentlig, privat, idéburen sektor och akademi. Syftet är att utveckla nya arbetssätt över sektorsgränser för att motverka att hälsa blir allt mer ojämnt fördelad i befolkningen. Centralt är medborgarnas medverkan i Lindängen, ett socialt utsatt område i Malmö. Projektet finansieras av Vinnova.

Internet of Things and People (IOTAP) - skapar värde för framtidens användare

Paul Davidsson, professor i datavetenskap och föreståndare för forskningscentrat Internet of Things and People (IoTaP), Malmö universitet
Peter Kembro, Head of Business Unit IoT Solutions, Sigma Connectivety
Niklas Malmros, President, Sigma Technology
Fredrik Hertzberg, Engineering Manager, Axis Communications

IOTAP är ett forskningscentrum vid Malmö universitet som bedriver forskning om hur man kan göra sakernas internet mer användbart, både vad gäller för samhället i stort och i synnerhet för individer. Vid IOTAP arbetar forskare inom framför allt datavetenskap och interaktionsdesign tillsammans med representanter från industrin och offentliga organisationer, men också med vanliga användare. Samarbetet mellan universitetet och industrin har resulterat i bidrag till olika lösningar som idag återfinns på marknaden.

Representanter från Axis, Sigma Connectivity och Sigma Technology delar med sig av sina erfarenheter från hur deras samarbete med IOTAP och Malmö universitet gör direkt nytta för dem.

Drivhuset - där studenters idéer växer

Sebastian Ekstam, verksamhetsledare Drivhuset Malmö
Drivhuset Malmö är en integrerad del av Malmö universitet som hjälper studenter att utveckla och testa idéer. Idéer som inte sällan har sin upprinnelse i utbildningen och därmed grundar sig i forskningsbaserad kunskap. Tillsammans med studenterna utvecklar Drivhuset nya tjänster, metoder och produkter som kan komma att lösa dagens och framtidens samhällsutmaningar.

anna-Souvignier-hej-hej-mats

Anna Souvignier och Sophie Zepnik, founders of Hejhej-mats.

Sustainability is the heart of hejhej-mats (eng)

Anna Souvignier och Sophie Zepnik, founders of Hejhej-mats
Hejhej-mats is a sustainable yoga mat made from recycled materials. The founders came up with the idea during their master’s programme in Leadership for Sustainability where they both worked on their idea as part of their project courses and thesis. In addition, they received support from Drivhuset and Leapfrogs to develop their product. Hejhej-mats have been featured in several prominent magazines in Germany, such as Cosmopolitan and Vogue.

Showtime Studentinnovation

Drivhusets kreativa alumn-entreprenörer visar upp sina idéer och företag under en fartfylld show som visar kapaciteten hos Malmö universitets tidigare studenter.

Senast uppdaterad av Charlotte Orban