Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Styrning av offentliga verksamheter – ingen enkel sak

Tid: 31 augusti, kl 15.00-17.00
Plats:
Hörsal B1, Niagara

Föreläsare:
Mats Fred, fil. Dr i statsvetenskap
Malin Mc Glinn, fil. Dr i urbana studier
Kettil Nordesjö, fil. Dr i socialt arbete

Panelister:
Annelie Larsson, Funktionsstödsförvaltningen Malmö stad
Per-Arne Nilsson, Miljöförvaltningen Malmö stad
Agneta Persson, Samhällsplaneringsavdelningen Malmö stad
Lena Sjöstedt-Wetterskog, Hållbarhetskansliet Malmö stad

Moderator och kontakt:
Tapio Salonen, professor i socialt arbete och vicerektor vid Malmö universitet

Går det att styra offentliga verksamheter som företag? Kan projektorganisering lära oss något om byråkrati? Blir det bättre genom att vi mäter och dokumenterar? New Public Management, ny verksamhetsledning i offentlig sektor, har fått stor genomslagskraft i Sverige, exempelvis inom hälso- och sjukvård och socialtjänst, genom en rad reformer som infördes sedan början av 1990-talet. Reformerna är ofta inspirerade av det privata näringslivet och använder en marknadslogik. Det handlar om ökad användning av prestationsmått, utvärderingar, dokumentation, konkurrensutstättning och införande av marknader och kundanpassning. Forskning visar dock att detta inte är en oproblematisk styrform.

I detta seminarium presenteras tre färska avhandlingar med olika ingångar på området som illustrerar problematiken. Presentationerna följs av ett gemensamt samtal med inbjudna gäster från politik, förvaltning och andra intressenter.

Vi önskar innovation – men vi får projekt

Mats Fred, fil. Dr i statsvetenskap

Trots att projektformen ofta förknippas med flexibilitet, förändring och innovation så innebär den i praktiken sällan något radikalt annorlunda från traditionell byråkratisk organisering. Snarare verkar projektorganisering bidra till en återanvändning av klassiska byråkratiska förfaranden så som rapportering, dokumentation och standardisering.

Nyliberal välgörenhet och föreställningar om ”den andre” – de drivande logikerna i arbetsmarknadsprojekt

Malin Mc Glinn, fil. Dr i urbana studier

Malin Mc Glinn intervjuas om sin avhandling och forskning om arbetsmarknadsprojekt.

 Arbetsmarknadsprojekt som finansieras av den Europeiska socialfonden leder ofta till jobb, men inte primärt för projektdeltagarna. Genom olika budgetpraktiker, kalkyler och utvärderingar omvandlas olika typer av försörjningsstöd till medfinansiering, vilket innebär att projektindustrin gör sig beroende av personer som har denna typ av inkomst.

Resande utvärderingsidéer

Kettil Nordesjö, fil. Dr i socialt arbete

Lärande utvärdering och följeforskning lanserades i slutet av 2000-talet i Sverige för att skapa lärande inom EU:s strukturfonder. Hur gick det till när en utvärderingsidé med rötter i en norsk deltagardemokratisk aktionsforskning infördes i Sverige, och hur förändrades idén för att passa en svensk projektkontext?

Senast uppdaterad av Charlotte Orban