Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Minnesbanken

Som en del av universitetsinvigningen kommer vi att bygga en gemensam minnesbank. Minnesbanken kommer att visas som en installation i Niagara under invigningen och kajfesten den 31 augusti. När Malmö universitet i framtiden firar 40, 100 eller 360 år kan vi ta del av minnena från förr, från en annan tid och från andras liv. 

Det behöver inte vara det starkaste minnet, inte det viktigaste. Det kan vara ett minne från förra årtiondet eller ett minne från igår. Det behöver inte vara vackert skrivet eller alldeles genomtänkt. Det kan vara ett minne av den första dagen, ett avgörande eller annorlunda möte, en plötslig insikt, om tentan som slog snett, avhandlingen som blev klar eller seminariet som förändrade allt.

Så här gör du

Skriv ner ett av dina minnen på några rader. Du får gärna bidra med ett foto av dig själv, men du kan välja att vara anonym. Du kan också skicka in ett foto eller filmklipp som illustrerar minnet.

Skicka ditt minne till kajfest@mau.se

Tänk på att din inskickade bild eller annat material kan komma att publiceras och ingå i minnesbanken så länge dokumentationsprojektet kräver. Tänk på att du måste ha upphovsrätt till bilderna.  

Personuppgifter 
Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU i kraft. Som du säkert vet innehåller GDPR regler om hur man får behandla personuppgifter. Malmö universitet behandlar det insamlade materialet i form av bilder och inskickade texter med allmänt intresse som grund med avsikt att publicera och visa det i Minnesbanken för att informera om vår utbildningsverksamhet. Materialet som samlas in ger en historiskt intressant bild av studier vid lärosätet och bevaras i enlighet med arkivlagen.

Kontakta kommunikation@mau.se om du har frågor. Du kan också kontakta dataskyddsombud@mau.se om du har synpunkter på behandlingen och skulle det finnas klagomål som inte kan lösas med Malmö universitet kan dessa ställas till Datainspektionen.

 

Down memory lane — call for memories 

As part of our 20-year anniversary celebration, we’re creating a communal memory bank where memories of Malmö University can be stored. The memory bank will be presented as an installation at Niagara during the University’s inauguration ceremony and party on August 31. The idea is that when Malmö University celebrates its 40th, 100th, or even 360th anniversary, we will be able to retrieve and share memories from a different time.

The memory doesn’t have to be dramatic or particularly remarkable. It could be a memory from yesterday or from more than a decade ago. You don’t need to formulate it poetically or overthink it — just let us know what you remember. Perhaps it's a memory of your first day, a peculiar meeting, a sudden realisation, a monster exam, your thesis coming to an end, or a seminar that changed everything...

How to submit your memory

Write a few lines describing your memory. You can choose to be completely anonymous but feel free to include a photo of yourself if you like. You can also send us an image or video that illustrates your memory.

Send your memory to kajfest@mau.se

Please keep in mind that images and other submitted material may be published and archived in the memory bank for as long as the project requires. Note that you must have the rights to any images you submit.

Your personal data
The new General Data Protection Regulation (GDPR) was introduced on May 25. As you may know, the GDPR entails specific rules regarding how we process your personal data. Malmö University will handle material such as images and submitted texts based on the legal grounds of public interest. The memories will be exhibited in the memory bank and installation in order to inform people of our educational activities. The material included in the memory bank provides a historically interesting view of higher education at a university and will be kept in accordance with applicable laws on archiving.

Please contact kommunikation@mau.se should you have any questions. You may also contact our data protection officer at dataskyddsombud@mau.se should you have any queries regarding how we process and store your personal data. Should you have a complaint that Malmö University cannot solve, please contact the Swedish Data Protection Agency.

Senast uppdaterad av Joakim Hugoson