Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Publikationer och tidskrifter

Tidskrifter, nyheter och forskningspublikationer på Malmö universitet


Current themes in IMER research (1652-4616)
Aktuell forskning inom migration och etniska relationer.
Läs mer om Current themes här, eller läs publikationerna i MUEP.

Dissertation series in New Media, Public Spheres, and Forms of Expression, Faculty of Culture and Society
Sök i MUEP.

Doctoral dissertation in Odontology (0348-6672)
Sök i MUEP.

Educare (1653-1868)
En en sakkunniggranskad skriftserie som ges ut vid Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö universitet. Den samlar artiklar om den mångfald av ämnen och forskningsinriktningar som gäller utbildningsfrågor.
Läs mer om Educare eller se tidigare nummer av Educare.

FoU-rapport Hälsa och Samhälle (1650-2337)
FoU-rapportserie är en tryckt och elektronisk forskningsserie som publiceras av en kollegial grupp på Fakulteten för hälsa och samhälle. Syftet med rapportserien är att främja och förmedla forskningsresultat från anställda på fakulteten. Läs instruktioner om hur du går tillväga för att publicera i FoU-rapportserien. För publicerade Fou-rapporter sök på 1650-2337 i MUEP.

Glocal Times (1654-7985)
Glocal Times är ett webbmagasin och forum för utbildningen Communication for development vid K3.
Läs Glocal Times.

Gudrun Malmers stiftelse – rapporter
Hitta Gudrun Malmers-rapporterna i MUEP här.

Idrottsforum.org (1652-7224)
är en nordisk idrottsvetenskaplig webbtidskrift som publicerar vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om idrottsforskning och idrottsvetenskap med utgångspunkt i samhällsvetenskap och humaniora.
Läs Idrottsforum.

Licentiate dissertation in Odontology (1650-6065)
Sök i MUEP.

MAPIUS – Malmö universitets publikationer i urbana studier (1654-6881)Publikationer från Urbana studier. Läs MAPIUS.

MIM Working Papers
Sprider forskningsresultat som relaterar till MIMs huvudsakliga forskningsområden.
Läs mer om MIM Working Papers, eller läs publikationerna i MUEP.

Malmö Studies in Educational Sciences (1651-4513)
Sök i MUEP.

Malmö University Health and Society Doctoral Dissertation (1653-5383)
Sök i MUEP.

Malmö Studies in International Migration and Ethnic Relations (1652-3997)
Sök i MUEP.

Pedagogisk forskning i Sverige
Redaktionen numer i Malmö och Lund
Läs mer om Pedagogisk forskning i Sverige

Rapport från Fritidsvetenskapligt program
Sök i MUEP.

Rapporter från Tankesmedjan (1654-4749)
Sök i MUEP.

Rapporter om utbildning (1101-7643)
Skriftserie (ej sakkunniggranskad) för forsknings- och utvecklingsprojekt på lärarutbildningen. Rapportserien kommer ut med ca 6 nummer per år.
Läs mer om Rapporter om utbildning eller Läs publikationerna i MUEP.

Utvärderingspublikationer
Malmö universitet utför utvärderingsuppdrag åt externa uppdragsgivare. Vid projektets avslut sammanställs ofta en rapport. 

Scandinavian Sport Studies Forum (2000-088X)
En referentbedömd, fritt tillgänglig tidskrift med inriktning på sport.
Läs Scandinavian Sport Studies Forum.

Shipwrights
Engelskspråkig tidskrift för kreativt skrivande och litteraturkritik, Shipwrights.
Tidskriften kommer att publiceras på internet två gånger om året.
Läs Shipwrights här.

Senast uppdaterad av David Hesslefors