Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utbildningar och karriärvägar för nyanlända personer

Malmö universitet arbetar aktivt på flera olika sätt för att bidra med kunskap i migrations- och integrationsfrågor och till nyanländas etablering i samhället.

Aspirantutbildningen

Malmö universitet erbjuder en aspirantutbildning för personer med en utländsk akademisk examen som vill komplettera eller fördjupa sina kunskaper och erfarenheter för att öka sina möjligheter på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningen har en allmän inrikting och en förvaltningsinrikting. Läs mer om Aspirantutbildningen.

Nya akademiker, NYAK 

Nya akademiker är ett projekt där Arbetsförmedlingen tillsammans med Malmö universitet och andra lärosäten erbjuder studie- och karriärvägledning till nyanlända inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Skåne. Läs mer om Nya akademiker, NYAK.

Svenska för nyanlända akademiker

Malmö universitet erbjuder nyanlända akademiker en specialanpassad språkkurs i nybörjarsvenska för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Läs mer om Svenska för nyanlända akademiker.

Snabbspår för nyanlända lärare och förskollärare

Snabbspåret för lärare och förskollärare är en introduktion till läraryrket och förskolläraryrket i Sverige. Kursen erbjuds på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Läs mer om Snabbspår för nyanlända lärare och förskolelärare.

Snabbspår för nyanlända samhällsvetare

Snabbspåret för samhällsvetare är en utbildning som riktar sig till nyanlända i Sverige med en utbildning eller arbetslivserfarenhet inom förvaltning. Malmö universitet erbjuder utbildningen på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Läs mer om Snabbspår för nyanlända samhällsvetare.

Tisus – test i svenska

Tisus är ett behörighetsgivande prov för personer med utländsk gymnasieutbildning som vill söka till akademiska studier. Läs mer om Tisus.

CAD-verifieringskurs för nyanlända

Kursen CAD på MAU är en verifieringskurs i ritverktyget Revit, som används för byggnadsinformationsmodellering (BIM). Den 8 veckor långa uppdragsutbildningen vänder sig till nyanlända byggnadsingenjörer, civilingenjörer och arkitekter. Efter avslutad kurs får deltagarna ett diplom som i kombination med yrkespraktik är tänkt att leda till en anställning. Under 2018 sker en pilotsatsning på utbildningen, som finansieras av Region Skåne och erbjuds genom ett samarbete mellan Malmö universitet, teknikkonsultbolaget Symetri och organisationen Ingenjörer utan gränser. För mer information om utbildningen, vänligen kontakta Rafid Khazal.

Senast uppdaterad av Daniel Harju