Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Aktiviteter, samarbeten och nätverk för breddat deltagande

För att stödja nyanlända och hitta snabbare och effektivare sätt att ge stöd och utbildning samarbetar Malmö universitet på en rad olika sätt med Region Skåne, Länsstyrelsen samt lärosäten i Skåne och Sverige, men också med andra organisationer och aktörer i flyktingfrågan. 

Nya akademiker, NYAK

I projektet Nya akademiker, NYAK, samarbetar skånka lärosäten med Arbetsförmedlingen för att ge vägledning till nyanlända och personer inom etableringen. Vägledningen riktar sig till både akademiker och personer med avslutad gymnasieutbildning. Läs mer om vägledning i projektet NYAK.

Regional överenskommelse, RÖK

Malmö universitet deltar i Regional överenskommelse för Skåne län för att underlätta asylsökandes och nyanländas etablering. Läs mer om överenskommelsen.

Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne (KoSS) vill skapa en samsyn bland aktörer inom regional kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Läs mer om KoSS.

Lärosäten Syd

Malmö universitet är också part i Lärosäten Syd som är en överenskommelse om ett fördjupat samarbete och ett akademiskt nätverk mellan lärosätena i Skåne och Blekinge. 

SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor

Malmö universitet deltar aktivt i SUHF:s arbete för breddat deltagande och flyktingfrågor. Cecilia Christersson, vice rektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande, är ordförande för SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor. Läs mer om SUHF:s arbetsgrupp för flyktingfrågor.

Scholars at risk, SAR

Malmö universitet är medlem i nätverket Scholars at risk, som arbetar med att skydda akademikers rätt att tänka, ifrågasätta och dela tankar. Kontakta Peter Hallberg för frågor om SAR.

Näktergalen

I Näktergalskonceptet träffar mer än 1000 barn, från olika universitet runt om i Europa och Afrika, var sin mentor. En gång i veckan ringer mentorn på barnets dörr, hämtar dem och gör aktiviteter tillsammans för gemensamt utbyte. Läs mer om Näktergalen.

Senast uppdaterad av Daniel Harju