Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitets arbete för breddat deltagande och breddad rekrytering

utbildning for nyanlanda

Inkludering och breddat deltagande i utbildning är en väsentlig förutsättning för att alla i samhället ska kunna göra sin röst hörd och ges möjlighet att påverka. Inkludering och mångfald skapar en kreativ och inspirerande akademisk miljö som i samverkan med andra samhällsaktörer driver kvalitetsutvecklingen i utbildning och forskning.

Läs mer om utbildningar och karriärvägar för nyanlända personer

Läs mer om migrations- och integrationsforskning

Läs mer om samverkan för breddad rekrytering och breddat deltagande 

Senast uppdaterad av Daniel Harju