Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Allt om universitetsstatus

1 januari 2018 blev Malmö högskola Malmö universitet. Det innebär ett större forskningsanslag och möjlighet att på egen hand besluta om att starta forskarutbildningar.  

Så blev Malmö högskola universitet

I juni 2016 meddelade regeringen att Malmö högskola blir Malmö universitet från och med den 1 januari 2018. Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson lyfte fram följande skäl till att ombilda högskolan till ett universitet:

 • Forskningens kvalitet
 • Förmåga att attrahera externa forskningsmedel
 • Examensrättigheter för forskarutbildning
 • Högskolans bidrag till att lösa samhällsutmaningar

Detta innebär universitetsstatusen

 • 98 miljoner kronor extra i forskningsanslag för år 2018
 • Generellt tillstånd att utfärda examen på forskarnivå

Forskning Malmö universitet

Därför är det viktigt att utveckla forskningen

Forskningsbaserad kunskap krävs för utvecklingen av vårt samhälle och bidrar till att lösa de samhällsutmaningar som vi står inför. Genom att utveckla vår forskning kan vi fortsätta bidra till att motverka populism och polarisering samt förebygga utanförskap, kriminalitet och ohälsa. Ny kunskap bidrar till såväl tekniska och mediciniska innovationer som medborgerlig bildning, samhällsengagemang och livslångt lärande.

Så ska de ökade forskningsmedlen användas 

Malmö universitet ska öka volymen av forskningen genom att:

 • stärka befintliga forskningsområden och satsa på nya ämnen. 
 • skapa flera nya forskningsprogram och på sikt flervetenskapliga forskarskolor. 
 • rekrytera många nya doktorander och fler forskare. 
 • ge mer forskningstid åt universitetets professorer.
 • öka externfinansieringen av forskningen.

Den ökade forskningen ska förstärka kopplingen mellan forskning och utbildning och komma studenterna till del. 

Läs nyhet ”Så ska forskningen stärkas på Malmö universitet”

Tidslinje för våra 20 år som lärosäte

Invigning Malmö högskola 1998

Vår historia är lika viktig som vår framtid. I tidslinjen kan du fördjupa dig i bilder och händelser ur vår historia från starten fram till idag. Bilden är från invigningen av Malmö högskola 1998.

Till tidslinjen

Firande för att uppmärksamma Malmö universitet

Det är två händelser som sker 2018 - vi blir universitet och fyller 20 år. De båda händelserna uppmärksammas genom en rad arrangemang och aktiviteter under hela 2018. Under perioden kommer vi att bjuda in till allt ifrån akademiska seminarier, föreläsningar och konferenser till populärvetenskapliga samtal och debatter, utställningar och fest.   

Firande

Välkommen på fest den 31 augusti

Det officiella firandet sker den 31 augusti 2018, på årsdagen då Malmö högskola invigdes. Då firas Malmö universitet med en stor folkfest och alla är välkomna.

Alla arrangemang hittar du i evenemangskalendern mau2018.se 

Följ och gilla Facebooksidan Universitet 2018 - fira Malmö universitet

Senast uppdaterad av Ida Rosqvist