Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Dokument – kvalitetsarbete inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Som stöd för kvalitetsarbetet i utbildning på grundnivå och avancerad nivå finns följande styrdokument beslutade av rektor.

Policydokument och riktlinjer

Anvisningar och beslut

Senast uppdaterad av Johan Portland