Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontaktuppgifter till Fakulteten för teknik och samhälle

Studieadministration

Niagaras entréSom student med frågor som rör din utbildning, studier utomlands, studievägledning med mera är du välkommen till Studieadministrationen på plan 5B i Niagara. 
Öppet måndag-fredag 10-12,
samt måndag, tisdag, torsdag 13-15. 

Dekan

Andreas Jacobsson

Prodekan

Bengt J. Nilsson

Prefekt

Institutionen för datavetenskap och medieteknik
Bo Peterson

Prefekt

Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik
Mats Persson

Administrativ chef 

Helene Manger

Kommunikationsfrågor 

Daniel Harju

Internationella frågor

Åse Falk

Studerandeadministration

Kristina Olsson
Josefin Waldenström 
Bodil Sterner

Studievägledare

Dorota Gorna

Utbildningshandläggare

Fritz Murnau
Samuel Andersson

Diarium och arkivfrågor

registrator@mah.se

Ledningsstöd, forsknings- och forskarutbildningsadministration

Susanne Lundborg

Senast uppdaterad av Daniel Harju