Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Jobba hos oss

Takterrass på Niagara

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Förstärk och fördjupa din kompetens

var-arbetsplats-webbVåra medarbetares möjlighet att utvecklas professionellt och som individer är av stor betydelse. Universitetets anställda erbjuds kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling inom bland annat högskolepedagogik och ledarskap, och vi strävar efter att allas kompetenser ska tas till vara på bästa sätt. Medarbetare i alla yrkeskategorier erbjuds möjligheter till internationella utbyten för att knyta kontakter och samarbeta med kollegor utomlands.

Malmö universitet ska vara en arbetsplats fri från diskriminering, kränkningar och trakasserier. Medarbetare och chefer har ett gemensamt ansvar för att verka för ett arbetsklimat där alla känner delaktighet, trygghet och tillit till varandra.

Förmåner och villkor 

Som medarbetare hos oss på Malmö universitet är du statligt anställd. Detta innebär bland annat att:

  • du har individuell lönesättning
  • du har minst fem veckors semester, beroende på din ålder kan du ha mer
  • din arbetsgivare betalar en kompletterande ersättning om du är föräldraledig
  • medborgarna är dina uppdragsgivare
  • ditt arbete styrs av lagar som ska bidra till öppenheten och insyn i verksamheten. 

Läs mer om villkor och förmåner som statligt anställd

Senast uppdaterad av Michael Gustafson