Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontakta International Office

International Office hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden. Detta innefattar bl.a. projektledning, avtalshantering, studentmobilitet, studentbostäder, marknadsföring och rekrytering samt internationell besöks- och eventkoordinering på ledningsnivå. Vid enheten sker även samordning av studieavgiftsverksamheten.

Personal på International Office

Enhetschef

Karin Frydenlund

Inkommande studentmobilitet och studieavgifter

Vilhelm Engström 
Inkommande utbytesstudenter. Koordinerar introduktionsprogrammet för internationella studenter.

Camilla Van Paaschen
Studieavgiftsrelaterade frågor, stipendier för avgiftsskyldiga studenter, frågor rörande uppehållstillstånd och försäkring.

Kajsa Werlestål Khanye
Samordnare för Minor Field Studies (MFS). Besökskoordinator. Kontaktperson för Linnaeus-Palme. Inkommande utbytesstudenter och koordinerar introduktionsprogrammet för internationella studenter. 

Utresande studentmobilitet och utbytesavtal

Rebecca Arklöf
Erasmus+ koordinator. Ansvarig för Erasmus+ bilaterala avtal inom Europa samt Erasmus+-stipendier rörande utresande student- och personalmobilitet. Kontaktperson för kontaktresemedel. Kontaktperson för personalmobilitet inom nätverket INU. Fakultetskontakt för fakulteten för Lärande och Samhälle.

Caroline Climie
Koordinerar utbyten och avtal med partneruniversitet i Australien och Nordamerika. Systemutvecklare för mobilitetsdatabasen MoveON.

Åsa Fagerström
Koordinerar utbyten och avtal med partneruniversitet i Asien, Afrika, Sydamerika och Västindien. Studentkoordinator för de kortare utbytesprogrammen inom nätverket INU.

Titti Kjellander
Kvalitet och uppföljning. Systemsamordning för internationell mobilitet. Förvaltningsansvarig mobilitetsdatabasen MoveON. Fakultetskontakt för fakulteten för Hälsa och Samhälle.

Bostad

Jenny Larsson - tjänstledig
Administration och uthyrning av universitetets bostäder till internationella studenter.

Therese Löfgren
Administration och uthyrning av universitetets bostäder till internationella studenter. Huvudskyddsombud.

Johanna Miró Lindberg
Administration och uthyrning av universitetets bostäder till internationella studenter.

Internationell marknadsföring och rekrytering

Samantha Savage
Internationell marknadsföring och studentrekrytering av programstudenter.

Hanna Wirén
Internationell marknadsföring och studentrekrytering av programstudenter.

Strategiska partnerskap

Niklas Nannskog
Hanterar och stödjer ansökningar inom bland annat Erasmus+-programmet (ICM, Capacity building, Jean Monnet, Strategic Partnerships m.m.). Samordnare för STINT. Projektleder även andra externa projekt inom internationalisering och samverkan.

Doktorand- och gästforskarstöd

Anna Beran
Internationaliseringsfrågor i forskarutbildningen, internationell mobilitet för doktorander samt stöd till internationella doktorander.

Jenny Larsson - tjänstledig
Stöd och service till utländska gästforskare.

Senast uppdaterad av Rebecca Arklöf