Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kontakta International Office

Internationella Office hanterar strategiska och administrativa frågor och ärenden. Detta innefattar bl.a. projektledning, avtalshantering, studentmobilitet, studentbostäder, marknadsföring och rekrytering samt internationell besöks- och eventkoordinering på ledningsnivå. Vid enheten sker även samordning av studieavgiftsverksamheten.

Personal på International Office

Enhetschef

Karin Frydenlund

Inkommande studentmobilitet och studieavgifter

Jelena Crnoglavac
Arbetar med inkommande utbytesstudenter och koordinerar introduktionsprogrammet för internationella studenter.

Vilhelm Engström - föräldraledig

Sabine Petersson
Arbetar med studieavgiftsrelaterade frågor, stipendier för avgiftsskyldiga studenter och frågor rörande uppehållstillstånd. Försäkringar för in- och utresande studenter.

Kajsa Werlestål Khanye
Arbetar med inkommande utbytesstudenter och koordinerar introduktionsprogrammet för internationella studenter. Samordnare för Minor Field Studies (MFS).

Utresande studentmobilitet och utbytesavtal

Rebecca Arklöf
Erasmus+ koordinator. Ansvarig för Erasmus+ bilaterala avtal inom Europa samt Erasmus+-stipendier rörande student- och personalmobilitet. Kontaktperson för kontaktresemedel. Kontaktperson för personalmobilitet inom nätverket INU. Fakultetskontakt för odontologiska fakulteten.

Caroline Climie
Ansvarar för avtal med partneruniversitet i Australien och Nordamerika. Systemutvecklare för mobilitetsdatabasen MoveON.

Åsa Fagerström
Ansvarar för avtal med partneruniversitet i Asien, Afrika, Sydamerika och Västindien. Åsa ansvarar även för de kortare utbytesprogrammen som ges inom nätverket INU.

Titti Kjellander
Kvalitet och uppföljning. Systemsamordning för internationell mobilitet. Förvaltningsansvarig mobilitetsdatabasen MoveON. Fakultetskontakt för fakulteten för hälsa och samhälle.

Bostad

Jenny Larsson - tjänstledig
Administration och uthyrning av universitetets bostäder till internationella studenter.

Therese Löfgren
Arbetar med att tillgodose bostäder för inkommande internationella studenter. Vidare är Therese huvudskyddsombud.

Johanna Miró Lindberg
Administration och uthyrning av universitetets bostäder till internationella studenter.

Internationell marknadsföring och rekrytering

Samantha Savage
Arbetar med internationell marknadsföring och studentrekrytering.

Hanna Wirén
Arbetar med internationell marknadsföring och studentrekrytering.

Strategiska partnerskap

Niklas Nannskog
Arbetar med utomeuropeiska stipendier/program/projekt. Hanterar och stödjer ansökningar inom bland annat Erasmus+-programmet (ICM, Capacity building, Jean Monnet, Strategic Partnerships m.m.). Samordnare för Linnaeus-Palme och STINT. Projektleder även andra externa projekt inom internationalisering och samverkan.

Doktorand- och gästforskarstöd

Andreas Admasie
Arbetar med internationaliseringsfrågor i forskarutbildningen, internationell mobilitet för doktorander samt stöd till internationella doktorander.

Jenny Larsson - tjänstledig
Arbetar med utveckling av stöd och service till utländska gästforskare, lärare och doktorander.

Johanna Miró Lindberg
Arbetar med utveckling av stöd och service till utländska gästforskare, lärare och doktorander.

Senast uppdaterad av Rebecca Arklöf