Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

INU - International Network of Universities

INU är en sammanslutning av tretton universitet från elva olika länder. Nätverkets syfte är att öka internationaliseringen bland dess medlemmar och främja filosofin om globalt medborgarskap. Detta sker genom mobilitet av studenter, lärare samt övrig personal, forskningssamarbete och samarbete på ledningsnivå.

Malmö universitet har varit en aktiv medlem i INU sedan 2002 och har både skickat och tagit emot studenter och personal för att medverka i nätverkets olika program och utbyten. Malmö höll ordförandeskapet 2009-2011 varefter ordförandeskapet och INU-sekretariatet flyttade vidare till James Madison University, USA. Sedan 2017 ligger ordförandeskap och sekretariat hos Kingston University i Storbritannien.

Mer information hittar du på INU:s webbplats

Senast uppdaterad av Åsa Fagerström