Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Utmärkelse för samverkan

Aage Radman samverkansprisMedarbetare och studenter kan nu nominera tillsvidareanställda vid Malmö universitet till årets utmärkelse för samverkan. Med samverkan avses samarbete med minst en aktör utanför högskolesektorn, en så kallad icke-akademisk aktör inom till exempel privat, offentlig, idéburen sektor och/eller medborgare.

Om utmärkelsen

Syftet med utmärkelsen är att uppmuntra till utvecklad samverkan, nyttiggörande och innovation, genom att belöna insatser som utifrån ett flervetenskapligt arbetssätt och genom ny kunskap, förståelse och lösningar har bidragit till en hållbar samhällsutveckling. Den belönade insatsen bör också ha bidragit till att utveckla och stärka samverkans-, nyttiggörande- och innovationspräglad utbildning och/eller forskning vid Malmö universitet.

Den belönade insatsen bör därtill ha profilerat och uppmärksammat Malmö universitet som aktör i samverkan. Syftet med utmärkelsen är vidare att personligen uppmärksamma mottagaren och dennes akademiska gärning med fokus på samverkan, nyttiggörande och innovation.

Utmärkelsen består av ett diplom samt en summa på 25 000 kr. Om utmärkelsen delas ut till flera mottagare eller till en grupp kan den totala summan uppgå till 50 000 kr. Utmärkelsen ska ge möjlighet till professionell utveckling inom samverkans-, nyttiggörande och innovationsområdet eller andra samverkansfrämjande aktiviteter.

Så utses mottagaren

Rektor utser mottagaren av utmärkelsen för samverkan efter konsultation med och på rekommendation av Rådet för samverkan.  I detta råd ingår bland annat representanter från varje fakultet. För att nomineringen ska kunna erhålla en komplett poängbedömning är det viktigt att varje kriterium noggrant motiveras. 

Sista dag för nominering är söndagen den 1 september 2019.

Kriterier för utmärkelsen:

  1. Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har bidragit till ny kunskap, förståelse och lösningar på viktiga samhällsfrågor eller utmaningar.
  2. Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har bidragit till att utveckla och stärka Malmö universitets utbildning och/eller forskning.
  3. Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har profilerat och uppmärksammat Malmö universitet som aktör i samverkan.
  4. Samverkans-, nyttiggörande- och innovationsinsatsen har rymt inslag av flervetenskapligt, gränsöverskridande samarbete med minst en aktör utanför högskolesystemet, så kallad icke akademisk aktör inom till exempel privat, offentlig, idéburen sektor och/eller medborgare. etc

Endast tillsvidareanställda vid Malmö universitet kan nomineras och erhålla utmärkelsen.

Nominera din kandidat här