Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Malmö universitets promotions- och installationsceremoni

 

Promotions- och installations-ceremonin är en fest för alla medarbetare och studenter på Malmö universitet. Under högtidliga och festliga former firar vi medarbetare som efter många års hårt arbete inom akademin förvärvat sin doktors- eller professorstitel vid Malmö universitet.

Program

Första delen av programmet äger rum på Malmö Live. Ceremonin inleds med en procession, varpå de nya professorerna och doktorerna presenteras, och de tre insignierna – hatten, diplomet och ringen – överlämnas. Årets avhandling utses, the Stefan Bengtsson Award m.fl. priser delas ut. Dessutom bjuds det på musikalisk underhållning med Malmö universitets orkester och kör, solister och inbjudna artister.

Mingel med studenter och medarbetare

Efter ceremonin på Malmö Live är alla anmälda gäster välkomna till ”Academic Lounge” på Gäddan 8, ett stenkast från Malmö Live. Här bjuds det på ett glas mousserande vin och du får chans att gratulera de nyblivna doktorerna och professorerna.

Ny inom akademin?

Här förklarar vi begreppen kopplade till promotions- och installationsceremonin

En doktor promoveras
Den som vill fortsätta studera efter masterstudierna kan söka en doktorandtjänst, och bedriva forskarutbildning. En doktorandtjänst är vanligen 4-5 år och avslutas med att du försvarar det större arbete som dina fördjupade studier resulterar i – doktorsavhandlingen (att jämföra med kandidat- eller masterarbete, men mer omfattande). Detta kallas att disputera. När doktorsavhandlingen är godkänd promoveras doktoranden, dvs. hen välkomnas in i kretsen av tidigare doktorer vid en ceremoni, promotionen, och får titeln doktor ”efter erlagda prov”, EAP.

Universitetet kan också promovera en person som inte har någon formell examen, genom att utnämna den till hedersdoktor. Det är ett sätt för universitetet att uppmärksamma och hedra en person som på andra sätt än genom forskning bidragit till utvecklingen av ett aktuellt forskningsområde. Doktorer som firar femtioårsjubileum sedan de doktorerade kallas jubeldoktorer.

En professor installeras
En professor ansvarar för forskning och forskarutbildning vid fakulteten hen är verksam vid. Professorn tillträder sitt nya ämbete vid den ceremoniella professorsinstallationen.

Ceremoni med gamla anor

Av alla de medeltida traditioner som omgärdat ceremonierna där nyblivna doktorer hyllas och nyinstallerade professorer välkomnas, har vi tagit med oss några in i vår tid. Ordet promotion kommer från latinets promovere som betyder föra fram, skjuta fram. Insignierna är de föremål som delas ut vid promotionen. Hatten symboliserar frihet men också makt. Lagerkransen är en segersymbol hämtad från den antika världen och har också varit en utmärkelse för skalder, och vid de tidiga universiteten en belöning för lärda mödor. Ringen symboliserar trohet och visar att den som promoveras har ingått ett slags äktenskap med vetenskapen. Slutligen får de nypromoverade ett diplom, som ursprungligen var en skriftlig stadsfästelse av de rättigheter som tillkom den promoverade. Än idag skrivs detta ofta på latin, rullas ihop och förses med sigill.

Processionen

Promenaden över parnassen – berget Parnassos som i den grekiska mytologin symboliserar vitterhet, kunskap och beläsenhet – ger också en bild av den långa vandring som lett fram till den förvärvade kunskapen. När promotorn, den person som utsetts att leda ceremonin, tagit den nypromoverade vid handen och de tillsammans gått över parnassen, sägs ett farväl som markerar skiljelinjen där det nu är dags att fortsätta på egen hand, med de nya kunskaperna som grund.

Talaren

Vid den procession som inleder Malmö universitets promotions- och installationsceremoni, liksom vid många andra lärosäten, bärs plagget talar. Talaren är en tunn klädnad som bärs ovanpå klänning, kostym, frack eller dylikt. Den symboliserar att alla är lika inför vetenskapen; alldeles oavsett hur trådsliten din frack eller klänning är, är det din vetenskapliga meritering som räknas i de akademiska sammanhangen. Malmö universitets talar i svart och bordeaux är utformad av Kerstin Fröberg på Bergdala Spinnhus. På ryggen till talaren syns ett stiliserat M.

Senast uppdaterad av Michael Gustafson