Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Nationell historiedidaktisk konferens 2018

Bridge

Nationella nätverket för historiedidaktisk forskning och Malmö universitet inbjuder till Nationell historiedidaktisk konferens 2018! Konferensen äger rum vid Malmö universitet, Niagara, tisdagen den 24 april och onsdagen den 25 april 2018. Du anmäler dig på länken nedan, gärna så snart som möjligt dock senast den 2 april 2018.

Temat för årets konferens är Historiedidaktikens gränser. Tidigare konferenser har behandlat såväl historiedidaktikens kärna som historiedidaktikens framtid. På den här konferensen undersöks istället historiedidaktikens gränser. Gränser kan vara av många slag. De kan vara geografiska eller akademiska. De kan markera hierarkier eller likställdhet. De kan vara tydliga eller otydliga och gränsen i sig kan därför vara ett område för konflikt eller samtal. Temat kan också omfatta frågeställningar om hur det historiedidaktiska fältet har utvecklats och står idag i olika länder. Fältets tvärvetenskapliga karaktär väcker frågor om gränsdragning i relation till andra fält såsom pedagogik, språkvetenskap och kanske framförallt historia.

Call for abstracts

Abstracts, max 300 ord, skickas via e-post till konferensens samordnare senast den 11 februari 2018. (Texten i sin helhet skickas senast den 2 april 2018). Vi välkomnar papers på de skandinaviska språken och engelska. Om ett urval måste göras kommer vid sidan av kvalitet särskild hänsyn att tas till mångfald och bredd i fråga om undersökningsområde, teori och metod.

Ambitionen är att till respektive paper utse 1-2 kommentatorer. I första hand tänker vi oss att de som lägger fram ett paper även ombeds att kommentera, men även andra kan komma att tillfrågas. Vi återkommer under mars månad till ett antal av Er med en förfrågan om att ställa upp som kommentatorer.

Om konferensen

Datum:  Tisdag 24 april, med start kl 13.00 och avslut onsdag 25 april, kl 15.00

Plats: Konferensen äger rum i på Malmö högskola,  Niagara, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö. Gångavstånd från Centralstationen och nära city och hotell.

Kostnad: Konferensavgiften är 800kr. I konferensavgiften ingår eftermiddagsfika dag 1, förmiddagsfika och lunch dag 2. Kostnad för att delta i konferensmiddagen är 500kr utöver konferensavgiften på 800kr.

ANMÄLAN

 

PROGRAM

 

BOENDE

 

HITTA HIT

Senast uppdaterad av Rita Sanguineti