Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Akademiska högtider

Som tidigare meddelats väljer universitetet att från och med 2018 dela upp det som tidigare kallades "Årshögtiden" i två delar: promotions- och installationsceremonin på hösten och en avslutningshögtid på våren. På hösten ligger fokus på att promovera nyblivna doktorer och installera professorer, medan det på våren anordnas festligheter i samband med studenternas examen och avslutningar, då det akademiska året summeras.

Höstens högtidliga promotions- och installationsceremoni går av stapeln på Malmö Live den 19 oktober 2018. Alla studenter, alumner och medarbetare hälsas hjärtligt välkomna!

Hur vårens firande kommer se ut är ännu inte klart. Mer information om detta kommer så småningom.

Senast uppdaterad av Sara Appelquist