Universitet 2018 – fira med oss

Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Bild på studenter

Om Malmö universitet

Om Malmö universitet

Sveriges yngsta universitet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som bidrar till samhällsutveckling. Det märks i vår forskning, våra utbildningar och i vårt samarbete med andra aktörer. Våra forskare arbetar gränsöverskridande. Med olika discipliner vidgas perspektiven och infallsvinklarna blir fler. Att identifiera och ta sig an framtidens utmaningar är högt prioriterat.