Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bibliotek och IT i siffror

Biblioteken: besökare, öppethållande, studieplatser, datorer

 

2011

2012 

2013
Besökare/år

385 672*

390 171*

396 218*
Besökare/dag

1 334*

1 350*

1 366*
Öppet/år (dagar)

289

289 

290
Öppet/vecka (timmar)

62

67 

62
Sittplatser

1 300

1 300 

1 320
Publika datorer

291

291 

290

* Siffrorna gäller enbart Orkanenbiblioteket

Böcker och tidskrifter

 

2011

2012 

2013
Böcker 

168 439

168 381

162 434
E-böcker

85 887

94 314

125 418
Tidskrifter

573

 537

384
E-tidskrifter

9 209

 9 503

9 909
Nyförvärv under året

7 157

 7 244

5 975

Utlån och inlån av böcker

 

2011

 2012

2013
Utlån till bibliotekets besökare  

158 071

143 128 

131 048
Inlån från andra bibliotek

2 273

 1 854

1 602
Utlån till andra bibliotek

 5 854

 5 198

5 956

Undervisning

 

2011

2012 

2013
Deltagande studenter i informationsssökning

3 900

4 610

6 056
Undervisning i informationssökning (timmar)

416

422

563
Handledning i informationssökning (timmar)

240

248

226

 

Elektronisk publicering i MUEP

 

2011

2012

2013
Forskningspublikationer

4 443

5 364

6 441
Studentuppsatser

5 720

 6 538

7 370
Sidbesök

246 000

 208 000

208 000


Läs mer: Pdf med siffror 1999-2007
              Pdf med siffror 2008-2010
Läs mer och jämför: Forskningsbiblioteksstatistik

Senast uppdaterad av Maria Brandström