Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Bibliotek och IT i siffror

Biblioteken: besökare, öppethållande, studieplatser, datorer

 

2012 

2013 2014
Besökare/år

390 171*

396 218* 382 259
Öppet/år (dagar)

289 

290 275
Öppet/vecka (timmar)

67 

62 62
Sittplatser

1 300 

1 320 1 077
Publika datorer

291 

290 251

* Siffrorna gäller enbart Orkanenbiblioteket

Böcker och tidskrifter

 

2012 

2013 2014
Böcker 

168 381

162 434 161 070
E-böcker

94 314

125 418 142 476
Tidskrifter

 537

384 369
E-tidskrifter

 9 503

9 909 10 558
Nyförvärv under året

 7 244

5 975 6 271

Utlån och inlån av böcker

 

 2012

2013 2014
Utlån till bibliotekets besökare  

143 128 

131 048 116 650
Inlån från andra bibliotek

 1 854

1 602 2 778
Utlån till andra bibliotek

 5 198

5 956 5 600

Undervisning

 

2012 

2013 2014
Deltagande studenter i informationsssökning

4 610

6 056 4 798
Undervisning i informationssökning (timmar)

422

563 396
Handledning i informationssökning (timmar)

248

226 152

 

Elektronisk publicering i MUEP

 

2012

2013 2014
Forskningspublikationer

5 364

6 441  
Studentuppsatser

 6 538

7 370  
Sidbesök

 208 000

208 000  


Läs mer: Pdf med siffror 1999-2007
              Pdf med siffror 2008-2010
Läs mer och jämför: Forskningsbiblioteksstatistik

Senast uppdaterad av Maria Brandström