Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Seminarium: Religion, genus och sexualitet

Tid: 2017-10-24 15:00 -- 2017-10-24 17:00
Plats: Niagara: sal A0507
Målgrupp: Forskare och lärare

De flesta religioner har velat begränsa sexualiteten och hittat vägar att kontrollera den genom till exempel äktenskapet. I alla religiösa urtexter hittar vi en mängd tankar kring hur människan bör – och inte bör – leva ut sin sexualitet.

Affisch för seminariet Religion, genus och sexualitet

Ladda ner affischen till seminariet

Ladda ner en röd affisch till seminariet

Seminariet "Religion, genus och sexualitet" presenterar tre olika ingångar till temat – sexualitet och genus i några olika religioner i världen, queera tolkningar av islam samt sex och samlevnadsundervisning i skola och lärarutbildning.

Vad finner vi i skärningspunkten mellan religion och sexualitet? Vad kan genus- och queera perspektiv tillföra diskussionen om olika religioner? Och hur behandlas de (s)existentiella frågorna i skola och lärarutbildning?

Tre kortföreläsningar

  • Erik Alvstad, lektor i religionsvetenskap, pratar om "Genus och kristendom judendom och islam"
  • Bodil Liljefors-Persson, professor i religionshistoria, pratar om "S-)EXistentiella frågor – om sex- och samlevnadsundervisning i religionskunskapsämnet i skola och i lärarutbildning"
  • Erica Li Lundqvist, lektor i religionsvetenskap pratar om "HBTeologi – queera perspektiv på islam".

Efter kortföreläsningar av Erik, Bodil och Erica Li öppnar vi upp för diskussion!

Varmt välkomna! Genusvetenskapliga kollegiet

Senast uppdaterad av Michael Gustafson