Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Religion: frihet, mångfald och konfliktytor

Tid: 2018-02-12 09:00 -- 2018-02-12 16:30
Plats: Malmö universitet: Niagara, Nordenskiöldsgatan 1.
Målgrupp: Konferensen är öppen för alla intresserade och är kostnadsfri, men man måste anmäla sig och anmälan är bindande.

En konferens om religionens plats i samhället, i staden och på universitetet

Måndagen den 12 februari 2018 genomför Malmö universitet en konferens om religionens roll och plats i vårt nutida svenska samhälle.

Anmälan är stängd, konferensen är full.

 

Bilden av religionens roll och plats i samhället är motsägelsefull. Å ena sidan är det svenska samhället starkt sekulariserat – ibland beskrivet som det mest sekulariserade i världen – å andra sidan finns det många indikatorer på att religionen spelar en central roll i många människors liv och att den utgör en kraft i samhällslivet som behöver lyftas till fördjupade studier och diskussioner. Lika påtagligt är att begreppet religion rymmer en mångfald fenomen och organisationsformer. Religiösa strömningar beskrivs ibland som en källa till konflikter och har kommit att förknippas med begrepp som extremism och radikalisering, men den motsatta bilden – av religion som en källa till konfliktlösning, samarbete och social sammanhållning – är minst lika viktig, om än kanske mindre framträdande i samhällsdebatten. Konferensen ger oss en möjlighet att fördjupa våra kunskaper om olika aspekter av religionens roll i samhällslivet.

Medverkar i konferensen gör personer som har en gedigen erfarenhet av att studera – men också verka i – religiösa sammanhang, kopplat till politik, internationella förhållanden, mänskliga rättigheter samt människors sociala och existentiella villkor. Konferensen diskuterar religionens roll på tre nivåer: i samhället, i staden och på universitetet.

Teman

 • Religionen, staten och det pluralistiska samhället
 • Samverkan mellan religiösa gemenskaper och sekulära samhällsaktörer
 • Interreligiös dialog och samverkan
 • Unga och religion: det offentliga och det mest privata
 • Det mångreligiösa universitetet
 • Religionen, samhället och framtiden

Talare

 • Wanja Lundby-Wedin, förste vice ordförande i Kyrkostyrelsen
 • Morten Kjaerum, föreståndare för Raoul Wallenberg Institutet
 • Thomas Idergard, katolsk präst
 • Salahuddin Barakat, imam
 • Moshe David HaCohen, rabbin
 • Ulf Sempert, polismästare
 • Marianne Christiansen, biskop, Danmark
 • Forskare och studenter från Malmö universitet, medarbetare från Open Skåne

Ett arrangemang tillsammans med Open Skåne

Open Skånes logotypOpen Skåne – en organisation som uttalat arbetar för social sammanhållning och att skapa kontaktytor mellan olika grupper, inte minst religiösa organisationer – är medarrangör till konferensen. Malmö universitet bedriver sedan 2014 ett samarbete med Open Skåne och deltar som vetenskaplig garant i denna stiftelses styrelse.

Program

programmet som pdf

9.00: Niagara, hörsal C

Välkomsthälsningar

Kerstin Tham (rektor, Malmö universitet) 
Aldo Iskra (generalsekreterare, Open Skåne)

9.10: Niagara, hörsal C

Religion: frihet, mångfald och konfliktytor

Morten Kjaerum (director, Raoul Wallenberginstitutet)
Wanja Lundby Wedin (1:e vice ordförande i Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan)
Thomas Idergard (jesuitpater, Katolska kyrkan)
Salahuddin Barakat (imam, Islamakademin)
Moderator: Jonas Alwall (universitetslektor, Malmö universitet)

10.30

Kaffepaus

11.00

Unga och religion: det offentliga och det mest privata

Pernilla Ouis (docent, universitetslektor, Malmö universitet)
Laid Bouakaz (universitetslektor, Malmö universitet)
Bodil Liljefors-Persson (professor, Malmö universitet)
Erica Li Lundqvist (universitetslektor, Malmö universitet)

Moderator: Jerk Elmén (processledare, Malmö mot diskriminering)

12.15

Lunch

Parallella sessioner: Religion, dialog och samverkan

13.15: Niagara, sal A0306

Samverkan mellan sekulära samhällsaktörer och religiösa gemenskaper

Ulf Sempert (polismästare, Polisregion Syd)
Sara Kleijsen Åhlander (avdelningschef, Malmö stad)
Renée Carlsson (hållbarhets- och kommunikationschef, Länsförsäkringar)
Lottie Holmström (projektledare, Länsstyrelsen)
Moderator: Andreas Hasslert (projektledare, Open Skåne)

13.15: Niagara, sal A0307

Interreligious dialogues and partnerships (Språk: engelska)

Naveed Baig (imam, Dansk Islamisk Center)
Moshe-David HaCohen (rabbin, Judiska församlingen, Malmö)
Anders Gadegaard (domprost, Köpenhamn, Folkekirken Danmark)
Peter Lööv Roos (samordnare för interreligiösa frågor, Svenska kyrkan)
Moderator: Rebecca Lillian (projektledare, Open Skåne)

14.45

Kaffepaus

15.15: Niagara, hörsal C

”Det mångreligiösa universitetet” – tro, mångfald och institutionella värden

Studenter från Malmö universitet
Rebecka Lettevall (dekan, Kultur och samhälle, Malmö universitet)
Maria Bergius (universitetspräst, Malmö universitet/Svenska kyrkan)
Moderator: Jonas Alwall

16.00: Niagara, hörsal C

Religionen, samhället och framtiden

Fazeela Selberg Zaib (föreläsare och samhällsförbättrare)

16.20-16.30: Niagara, hörsal C

Avslutning

Aldo Iskra & Jonas Alwall

Senast uppdaterad av Michael Gustafson