Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Kunskap i samverkan - Seminarium om Inkluderande och hållbara samhällen

Tid: 2018-01-16 13:00 -- 2018-01-16 16:00
Plats: Sal D 138, Orkanen, Malmö universitet, Nordenskiöldsgatan 10
Målgrupp: Alla intresserade. Begränsat antal platser!

Ladda ner programmet som pdf  

Anmälan senast den 19 december 2017 

Kunskap i samverkan
- en seminarieserie om samhällsutmaningar 

Sverige och världen står inför flera stora samhällsutmaningar. För att möta dessa utmaningar och utveckla ett modernt välfärdssamhälle behövs forskningsbaserad kunskap. Regeringens ambition är att stärka den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken ska kopplas till de globala samhällsutmaningar som är relevanta för vårt samhälle. Regeringen har inlett en seminarieserie om samhällsutmaningarna som tar sin utgångspunkt i den forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft som presenterades hösten 2016.
Läs mer om forskningspropositionen här

Seminarium om Inkluderande och hållbara samhällen

PROGRAM

13.00 Inledning

Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet

13.10 Kunskap i samverkan

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

13.40 Presentationer kring dagens tema

Moderator: Tapio Salonen, vicerektor,  Malmö universitet

- Den urbana utmaningen? Hållbara välfärdsmodeller i de svenska storstäderna
  Håkan Johansson, professor, Lunds universitet

- Inkludering som exkludering? Om skola, migration och normkritik
  Malin Ideland, professor, Malmö universitet

- Flyktingars arbetsmarknadsintegration
  Pieter Bevelander, professor, Malmö universitet

- Inkluderande och hållbara samhällen - erfarenheter från Malmökommissionen                   
  Anna Balkfors, Malmökommissionens huvudsekreterare och doktorand, Malmö universitet

14.40 Paus med kaffe

15.00 Samtal

Katrin Stjernfeldt Jammeh, ordförande kommunstyrelsen Malmö stad
Kerstin Tham, rektor, Malmö universitet
Lena Wetterskog Sjöstedt, chef hållbarhetskansliet Malmö stad 
Mikael Sandgren, regionchef Rädda Barnen
Victoria Percovich, hållbarhetsstrateg, White Arkitekter

15.50 Summering

Arrangör: Malmö universitet och Utbildningsdepartementet

Varmt välkomna!

Senast uppdaterad av Michael Gustafson