Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Boksläpp: Vuxen men inte färdig

Tid: 2018-05-16 17:00 -- 2018-05-16 19:00
Plats: Niagara Hörsal B2, Nordenskiöldsgatan 1, Malmö universitet
Målgrupp: Alla intresserade

Välkomna till ett boksläpp för Vuxen men inte färdig: Vuxenutveckling – stadier av komplexitet och mening


Boken är skriven av Kristian Stålne, universitetslektor i byggnadsmekanik vid Institutionen för materialvetenskap och tillämpad matematik.

Boken består av tre delar. Den inledande delen är en självbiografisk beskrivning som dels visar hur en utvecklingsresa med tillhörande kriser och transformationer kan te sig och dels ger en förklaring till varför Kristian Stålne som forskare med ingenjörsbakgrund skrivit en bok om vuxenutvecklingspsykologi. Den andra delen fungerar som en textbok och ger en introduktion till vuxenutvecklingens viktigaste stadieteorier med fokus på komplext tänkande och meningsskapande. Centralt är hur individens förmåga att hantera allt komplexare frågeställningar, att ta olika perspektiv och förmågan till självreflektion utvecklas stegvis. I den tredje delen knyts de båda tidigare delarna ihop och visar hur författarens utvecklingsresa kan förstås ur ett vuxenutvecklingsperspektiv. Här ges också en kritisk diskussion kring forskningsfältet. 

Boken riktar sig till en bred grupp läsare som psykologer, coacher, chefer, lärare, sådana som arbetar med rekrytering, HR-frågor eller ledarskapsutveckling, lärar- och psykologstudenter, samt alla som intresserar sig för mer komplexa perspektiv på hur vi växer som människor.

Vid boksläppet går det att köpa ett exemplar av boken för 200 kr. 

Alla är varmt välkomna till detta boksläpp. Det bjuds på bubbel och tilltugg. Anmäl därför deltagande på eventets FB-sida eller förlagets webplats

Senast uppdaterad av Magnus Jando