Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tema: Digitalisering

Digitaliseringen påverkar vardagen och livet hos var och en av oss, inlärning, undervisning och skola, sjuk- och tandvård, organisationers och näringslivets olika verksamheter. Sveriges mål är att vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. 

Digitalisering är ett av Malmö universitets starka forskningsområden. Mycket av forskningen samlas inom forskningscentrumet Internet of Things and People Research (Iotap). Forskningen rör alltifrån energisystem, smarta byggnader, e-hälsa, mobilt lärande, logistik och transporter, e-handel och digitala spel. Här berättar vi om några av de projekt inom digitalisering som bedrivs vid Malmö universitet.

Arduino - en teknisk plattform för miljoner

David Cuartielles är medgrundare av Arduino. Tanken bakom Arduino är att öka kunskapen om teknik genom ett kretskort som alla kan lära sig att programmera. Idag används det av miljontals människor.
Se filmen med David Cuartielles

Vårt beroende av teknikjättarna

Dagens teknikföretag suddar ut gränserna mellan det privata och det offentliga. Det menar professor José van Dijck, forskare inom området digitala medier.
Intervju med José van Dijck

Andreas Jacobsson

Trygghet i det uppkopplade hemmet

Kylskåpet, musikanläggningen, övervakningskameran, datorn. Hur privata förblir våra personliga data när våra hem blir allt mer uppkopplade?
Intervju med docent Andreas Jacobsson

Apparna som hjälper dig sköta hälsan

Appar och armband som mäter dina värden och hjälper dig hantera din sjukdom. Tekniska hjälpmedel kan bli ett värdefullt komplement till det personliga mötet med läkaren. 
Intervju med lektor Nancy Russo

Etik inget hinder för vinst inom näthandel

Forskaren Dimitris Paraschakis undersöker hur köptips på nätet kan bli mer träffsäkra och användarvänliga, samtidigt som hänsyn tas till den personliga integriteten.
Intervju med Dimitris Paraschakis

Människorna bakom algoritmen

Algoritmer – databeräkningar som styr informationsflödet på internet – har ett stort inflytande över våra liv. Men vad är det som gör att vi ser det vi ser? Docent Jakob Svensson försöker besvara denna fråga.
Intervju med Jakob Svensson

Ny teknik fick frigivna att må bättre

Forskning av Zoran Vasiljevic vid Malmö universitet visar att det med hjälp av ny teknik går att påverka hur de villkorligt frigivna mår. På sikt kan metoden minska risken för nya brott.
Intervju med Zoran Vasiljevic

Datadrivna system i företagsforskarskola

Företagsforskarskolan Datadrivna system vid Malmö universitet ska ge företagen mer forskningskompetens och konkurrenskraft. Syftet är också att stärka samarbetet mellan akademi och näringsliv.
Läs mer om forskarskolan

 

 

Experiment visar vad vi vill ha

Aleksander Fabijan undersöker hur mjukvaruföretag kan gå från slumpvis datainsamling till att genom experiment i stor skala förstå vad som verkligen ger mervärde till kunderna.
Intervju med Aleksander Fabijan

Modell för säkrare trafikplanering

I en ny avhandling i datavetenskap presenterar Banafsheh Hajinasab en modell som med god träffsäkerhet kan förutse vårt dagliga pendlande och resande.
Läs intervjun med Banafsheh Hajinasab

Senast uppdaterad av Richard Topgaard