Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tema: Sexuell hälsa

Den sexuella hälsan påverkar vår allmänna hälsa, men även vår livskvalitet. I en serie artiklar berättar vi här om en del av den forskning som bedrivs vid universitetet inom fältet sexologi och sexuell hälsa.

Barn och ungdomar

Småbarnstiden tuff period

De sexuella villkoren förändras när barnen kommer. För par som har svårt att bli gravida äger den förändringen rum redan innan barnet blivit till.

Intervju med Eva Elmerstig

Lotta Holmstrom

Ungdomar och gränser

När ett nej inte uppfattas som ett nej. I en ny studie undersöker forskare gränsdragningar i sexuella situationer.

Läs intervju med Charlotta Holmström

Möllevången

När värderingar krockar

Vad händer när migranter möter svenska värderingar kring sexualitet som strider mot den egna kulturens normer? Forskaren Pernilla Ouis menar att samtal kring värderingsfrågor är nödvändiga.

Läs intervju med Pernilla Ouis

6_om_sex_tittskåp_groda

"6 om sex"

Nedslag i den svenska sexualitetshistorien, ett tittskåp med kuriosa, litteratur i ämnet. En interaktiv utställning lyfter fram forskning inom sexologi och sexualitetsstudier.

Läs mer om utställningen

När sex gör ont

Trots att sex ska vara något njutningsfullt är det många kvinnor som känner obehag eller rent av smärta vid samlag. Vad ska man göra om det inte går att genomföra ett samlag?

Intervju med Eva Elmerstig

Senast uppdaterad av Magnus Jando