Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tema: Migration och integration

Forskningen inom migration och integrationsfrågor vid Malmö universitet berör en rad vetenskapliga fält och handlar om arbetskraftsinvandring, nyanlända, papperslösa, ensamkommande barn, flyktingar och asyl, medborgarskap, etnicitet, normer och värderingar och integration kopplat till både skola, utbildning, arbete och hälsa. Mycket av forskningen bedrivs inom forskningscentrumet Malmö University for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).

Universitet 2018 grafiskt märke och konfettimönster

Aktuella evenemang om migration

Som en del av universitetsfirandet Universitet 2018 lyfter vi i höst fram migration, demokrati och medborgarskap från en rad olika perspektiv genom olika typer av aktiviteter, varav flertalet är öppna för allmänheten och yrkesverksamma inom fältet.

Evenemang om migration, demokrati och medborgarskap

Pouran-Djampour

Avhandling om ensamkommande

Ensamkommande flyktingbarn framställs ofta på ett förenklat sätt, antingen som utsatta, lögnare eller hjältar. Pouran Djampour, vid Malmö universitet, har intervjuat nyanlända för att få en bättre förståelse för deras resa och erfarenheter av det svenska asylsystemet.

Intervju med Pouran Djampour

studenter-tittar-pa-dator

Forskar om snabbspår för nyanlända lärare

Ses nyanlända lärare och förskollärare som en resurs i klassrummet när det blir dags för praktik eller får de sitta av tiden? Det är en fråga som Catarina Economou och Elin Ennerberg vid Malmö universitet ställer sig i forskning om så kallade snabbspår för nyanlända

Intervju med Catarina Economou och Elin Ennerberg

Museums-in-a-time-of-migration-cover

Museernas engagemang i migrationsfrågor

Boken Museums in a time of migration lyfter fram museernas roll, representationer, samlingar och samarbeten. Boken är del av forskningsprojektet Museer som integrativa arenor, som Christina Johansson, vid Malmö universitet, leder.

Intervju med Christina Johansson och Pieter Bevelander

Brigitte Suter 08

Studerar normer och värderingar i Europa

En ny europeisk idé som tar hänsyn till nationella skillnader och speglar Europas globala ansvar. Det är ett av målen för ett europeiskt forskningsprojekt kring synen på migration i olika länder. Brigitte Suter, vid Malmö universitet, gör den svenska studien.

Intervju med Brigitte Suter om NoVaMigra

Swedish-match-cover-Inge-Dahlstedt

Många utrikes födda överutbildade för jobbet

Utrikes födda arbetar oftare på en lägre nivå än vad de har utbildning för, jämfört med inrikes födda visar forskning av Inge Dahlstedt, vid Malmö universitet.

Intervju med Inge Dahlstedt

Pieter-Bevelander

Delmi rapport om valdeltagande

Tolv forskare, däribland Pieter Bevelander, Mikael Spång och Derek Hutcheson, vid Malmö universitet, har studerat utlandsföddas valdeltagande, röstningsmönster och politiska representation.

Delmis rapport och Policy Brief 2017:7

Senast uppdaterad av Charlotte Orban