Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tema

Tema: Tandhälsa

Munhälsan påverkar hela vår kropps hälsa och även vår livskvalitet. I en serie artiklar berättar vi här om en del av den forskning som rörande munnen och våra tänder som bedrivs vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

Läs mer om Tema: Tandhälsa

Tema: Biologiska gränsytor

Forskning om biologiska gränsytor, till exempel huden och andra levande material, ger oss viktig information som kan förbättra hälsan. I en serie artiklar berättar vi här om en del av den forskning som bedrivs vid forskningscentret Biofilms - Research Center for Biointerfaces.

Läs mer om Tema: Biologiska gränsytor

Tema: Sexuell hälsa

Den sexuella hälsan påverkar vår allmänna hälsa, men även vår livskvalitet. I en serie artiklar berättar vi här om en del av den forskning som bedrivs vid universitetet inom fältet sexologi och sexuell hälsa.

Läs mer om Tema: Sexuell hälsa

Tema: Migration och integration

Forskningen inom migration och integrationsfrågor vid Malmö universitet berör en rad vetenskapliga fält och handlar om arbetskraftsinvandring, nyanlända, papperslösa, ensamkommande barn, flyktingar och asyl, medborgarskap, etnicitet, normer och värderingar och integration kopplat till både skola, utbildning, arbete och hälsa. Mycket av forskningen bedrivs inom forskningscentrumet Malmö University for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM).

Läs mer om Tema: Migration och integration

Senast uppdaterad av Pia Pettersson Blank