Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tema: Våld mot kvinnor

Var tredje kvinna i Sverige känner oro för att gå utomhus på kvällen. Samtidigt sprider sig #MeToo-kampanjen över världen. Inför FN:s Internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor den 25 november och En vecka fri från våld den 4-8 december berättar vi här i en serie artiklar om den forskning som bedrivs på Malmö universitet inom området.

Bildningsbaren

»Våldet som kryper in under huden«

På Bildningsbaren den 22 november diskuterades våld, makt och maskulinitet. 

Se samtalet på YouTube

Våld mot kvinnor

Vecka fri från våld

Den 4 - 8 december arrangeras öppna lunchföreläsningar om aktuell forskning som rör mäns våld mot kvinnor.

Här hittar du program, tid och plats

Krog Malmö

Krogar måste göra mer

Var fjärde kvinnlig student vid Malmö universitet har varit utsatt för sexuella trakasserier. Det visar en undersökning bland nära 3.000 studenter.

Intervju med Caroline Mellgren

lagbok2

Våld i nära relationer

När våldsutsatta kvinnor gör en polisanmälan är det ofta en sista utväg. Forskning visar att mötet med rättsystemet både kan förenkla och försvåra situationen för kvinnorna. 

Intervju med Mari Brännvall

Bild på studenter

Studenter utsatta för hatbrott

Var femte av nära 3000 studenter vid Malmö universitet uppger i enkätsvar att de haft erfarenhet av hatbrott. 

Intervju med Mika Andersson

Psykish ohälsa vid graviditet

Ökat våld under graviditeten

Minst 225 kvinnor i Malmö/Lund-området utsätts varje år för partnervåld under sin graviditet. Forskning visar att våldet ökar i takt med att graviditeten fortskrider,

Intervju med Hafrún Finnbogadóttir

Karin-Ormon-webb

Bristande vård för våldsdrabbade kvinnor

Sambandet mellan våld och psykisk ohälsa är välkänt. Trots det upplever många kvinnor, som vårdas inom psykiatrin, att deras erfarenhet av våld inte tas på allvar. 

Intervju med Karin Örmon

Caroline Mellgren

"Hur ska insamlingen av statistik gå till"?

Om de mest utsatta kvinnorna är svåra att nå med en enkät, hur öka vi kunskaperna om deras erfarenheter? 

Replik av Anna-Karin Ivert och Carolin Mellgren

Senast uppdaterad av Michael Gustafson