Utskrift från Malmö universitets webbplats www.mah.se

Tema: Skola

Vi lever med globala utmaningar där skola och utbildning är avgörande för en människas livschanser. I ett axplock berättar vi om den forskning som bedrivs på Fakulteten för lärande och samhälle och som rör skola och lärande i mångspråkiga och mångkulturella miljöer, digitala hjälpmedel i lärandet, specialpedagogik, hur  ämnesutveckling och språkutveckling hör samman med mera.

snabbspar_liten1

Forskning om snabbspåret tar reda på vad som händer i klassrummet

Ses nyanlända lärare och förskollärare som en resurs i klassrummet när det blir dags för praktik? Forskning om arbetsmarknadsutbildningen för lärare och förskollärare kan leda till förbättringar av snabbspåret. 

Forskningsprojekt om snabbspåret undersöker vad som händer i klassrummet

specialpedagogik_liten

Forskning i specialpedagogik ska minska klyftorna

En ny forskarskola i specialpedagogik ska bidra med kunskap om hur alla elever kan lyckas i skolan. 

Forskarskola i specialpedagogik får 40 miljoner

Ska studera hur lärares kompetens kan stärkas

skolelev

Svår utmaning att få med alla elever i skolan

Även om lärare vill inkludera alla elever är det ingen lätt uppgift. En ny avhandling visar att lärare behöver mer tid för att etablera bra relationer med alla elever.

Lärare ställs inför olika dilemman

ungdomar

Digitala verktyg ska utveckla lärandet i mångkulturella miljöer

Ett nytt forskningsprojekt undersöker hur berättelser inom film och litteratur kan stärka lärandet i mångkulturella klassrum.

Fanfiction i internationellt forskningsprojekt

engagemang

Så skapas engagemang i skolan

Eleverna vill ha inflytande över sin utbildning och sin skoldag för att känna sig delaktiga. Det visar en ny avhandling som studerar vad som skapar engagemang i skolan.

Skoleleverna kände sig inte tillräckligt sedda

mangkulturell_skola200x200

Forskarskola i mångkulturell värld

Malmö universitet har satt igång en forskarskola för ett 10-tal doktorander och en internationell gästprofessor. Fokus är lärandets villkor i en föränderlig och mångkulturell värld med globala utmaningar. Fler doktorander antas kommande år. Ambitionen är att skapa en nationell forskarskola med flera universitet. 

Läs mer om forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter

Kontakta  Susanna Hedenborg 

anne_harju_liten

Nyanlända yngre barns lärande undersöks

Vad händer när barn från olika delar av världen samlas på en förskola? Hur ser barns utveckling och lärande ut i en flerspråkig och mångkulturell miljö? Universitetslektor Anne Harju leder forskningsprojektet:  

Opening up new spaces for preschool education in a diverse and migrating world

Läs intervjun: Nyanlända yngre barns lärande undersöks 

Språk och kunskapsutveckling i NO-ämnen

Hur går lärande i NO-ämnen till? Att förstå och lära sig ett skolämne handlar mycket om att förstå hur man talar och skriver om ämnet. Professor Maaike Hajer leder det tvärvetenskapligt forskningsprojekt utifrån heterogena gymnasieklasser.

Science and Literacy Teaching(SALT) 

Senast uppdaterad av Michael Gustafson